Latvijas kultūrvēsturiskā iedalījuma karte ar vēsturisko zemju robežām

Atsaucoties uz 24. jūlijā Rīgas pilī notikušo Valsts prezidenta darba semināru par topošo latviešu zemju likumprojektu, nosūtām jums Latvijas kultūrvēsturiskā iedalījuma karti ar vēsturisko zemju robežām, ko semināra vajadzībām izstrādāja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Esam vienojušies ar autoru, ka sabiedrības informēšanas nolūkos karti nosūtām medijiem, un tā ir brīvi izmantojama, publicējama, saglabājot norādi, ka karti sagatavojusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Papildu saskaņošana ar autoru par kartes izmantošanu nav nepieciešama.

TOP Komentāri

avatar