Lietošanas noteikumi

Multinews.lv sākotnējie lietošanas noteikumi, kuri kopā ar zemākminēto uzskatāmi par salāgojamiem un viens otru papildinošiem un spēkā esošiem lietotājiem, kuri jebkādi izmanto lapu.

Ja sākotnējie noteikumi(1*) konfliktē ar pārējiem noteikumiem(2*) (jebkurš teksts sākot no “Komentēšanas noteikumiem” un uz leju), par pareizākiem un skaidrāk definētiem tiek uzskatīti pārējie noteikumi.

Sākotnējie noteikumi (1*):

 1. multinews.lv portāla www.multinews.lv lietošanas noteikumi nosaka multinews.lv portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.
 2. multinews.lv portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem plašu satura un pakalpojumu klāstu, tai skaitā tādus pakalpojumus kā – pieeja jaunākajiem un aktuālākajiem ziņu un tematiskajiem rakstiem, iespēju piedalīties diskusijās un komentāros par publicētajām ziņām un rakstiem, informācijas brīva apmaiņa, publicēto materiālu arhīva izmantošana, uzziņu informācijas iegūšana, video sižetu un klipu skatīšanās, radio un mūzikas materiālu klausīšanās u.c. pakalpojumi.
 3. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos multinews.lv portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja tādējādi netiek skartas citu personu tiesības.
 4. multinews.lv patur tiesības izdarīt grozījumus multinews.lv portāla lietošanas noteikumos, tos publicējot šādā interneta adresē: http://www.multinews.lv. Interneta lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot multinews.lv portāla lietošanas noteikumus.
 5. multinews.lv aicina interneta lietotājus – portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un multinews.lv ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
 6. multinews.lv interneta lietotāji apzinās, ka multinews.lv portāls ir pasaules datu tīmeklis un masu medijs, tādēļ iesūtot vai publicējot jebkāda veida informāciju, tai skaitā, intelektuālā īpašuma objektus, portālā multinews.lv, šai informācijai nav piemērojami Autortiesību likuma noteikumi. multinews.lv portāla redakcijai ir tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt , pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt jebkādu autora vai citu atlīdzību no multinews.lv par iesūtītās informācijas izmantošanu portālā. Interneta lietotājs atbild par jebkurām darbībām multinews.lv portālā, ja to veikšanas rezultātā tas aizskar vai var aizskart citu personu iegūtas autortiesības.
 7. multinews.lv portāls neuzņemas jebkādu atbildību par lietotāja pārpublicēto informāciju no citiem materiāliem.
 8. Jebkura multinews.lv portālā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez multinews.lv portāla redakcijas atļaujas.
 9. multinews.lv portāla lietotāji piedāvātos satura ievietošanas pakalpojumus var izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.
 10. Materiāla ievietotājs multinews.lv portālā ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka tas ir ievietotā materiāla autors vai ka tam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus.
 11. multinews.lv portāla lietotāji apņemas neievietot materiālus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.c.). Materiālus aizliegts ievietot reklāmas vai komerciālā nolūkā.
 12. multinews.lv portāla lietotājs, kas materiālus ievietojis, atbild par materiālos attēloto personu pretenzijām par materiālu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.
 13. multinews.lv portāls patur tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.
 14. multinews.lv nav atbildīgs par zaudējumiem, ja lietotāja ievietotie faili multinews.lv portālā tiek izdzēsts vai daļēji bojāts multinews.lv netīšas darbības rezultātā vai trešo personu ļaunprātīgas vai prettiesiskas rīcības gadījumā.

Pārējie noteikumi(2*):

Komentēšanas noteikumi

1. Komentēšana

SIA Sī & Mī komentēšanas iespēju interneta vidē uzskata par demokrātijas izpausmi un komentārus – par vienu no sabiedrības iespējām brīvi diskutēt par dažādām tēmām. Komentēšana netiek uzskatīta par žurnālistikas darbību un tajā publicētie komentāri ir lasītāju izteiktie viedokļi, par kuru saturu ir atbildīgi vienīgi viņi.

1.1. Atļaujot komentēšanu, komentāra autoram jāņem vērā, ka:

1.1.1 komentēšanas vidē tiek dzēsti komentāri, kas satur rupjības; kurina karu, naidu starp tautībām un rasēm; mudina uz narkotisko vielu un ieroču izmantošanu, valsts varas gāšanu vai nodošanu, vai fizisku izrēķināšanos ar konkrētām personām; izplata melus vai nepamatoti nonievā citas personas;

1.1.2 labai komentēšanas praksei neatbilstošs komentārs ir izdzēšams saprātīgā laikā pēc attiecīga ziņojuma saņemšanas;

1.1.3 pēc tiesas vai citas tiesībsargājošās iestādes prasības izdodama visa saglabātā informācija, kas nav atbilstoša labai komentēšanas praksei;

1.1.4 Ir izmantojami arī citi nepiemērotu komentāru ierobežošanas paņēmieni (vārdu filtri, atkārtoti noteikumu pārkāpēju IP-adrešu bloķēšana, ziņojumi tiesībsargājošajām iestādēm).

1.2. Izsakot savus viedokļus, nosūtot paziņojumus un citu informāciju SIA Sī & Mī portālos, autors vienlaicīgi nodot to publiskošanas tiesības (autora mantiskās tiesības).

1.3. Publicējot komentāru, autors ir devis atļauju apstrādāt personisko informāciju, kas atklāj viņa rasi, etnisko izcelsmi, politiskos, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, vai piederību arodbiedrībai, ģenētiskos datus, biometriskos datus fiziskas personas atkārtotai identificēšanai, medicīniskos datus vai datus par fiziskas personas seksuālo orientāciju, ja tas norādīts autora komentārā.

1.4. Jebkuri ar SIA Sī & Mī portāla starpniecību publicētie darbi nav jāatlīdzina, ja vien puses nav vienojušās citādi.

1.5. SIA Sī & Mī nodrošina komentētāju konfidencialitāti (arī kontaktadresi), izņemot gadījumus, ja personas datu nodošana trešajai personai (t.sk. pēc tiesas vai citu tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma) ir nepieciešama SIA Sī & Mī juridisko saistību pildīšanai un tad, ja komentētājs ir devis SIA Sī & Mī piekrišanu savu personas datu nodošanai tālāk (adresāta informēšana par dažādu spēļu uzvarām, pasūtījumu piegādāšanu).

1.6. SIA Sī & Mī portālos komentēt ir atļauts anonīmi vai autorizējoties (lietotājs var arī veikt savu identifikāciju ar norādītajām iespējām tīmekļa lapā).

1.7. SIA Sī & Mī garantē savu potenciālo ziņu informatoru anonimitātes saglabāšanu saskaņā ar labu žurnālistikas praksi un normatīvajiem aktiem.

Vispārējie lietošanas noteikumi

SIA Sī & Mī interneta vidē publicētie materiāli (tai skaitā raksti, fotoattēli, memuāru un forumu ieraksti, komentāri utt.) ir autortiesību objekti Autortiesību likuma izpratnē, kuru kopēšana un izplatīšana bez SIA Sī & Mī rakstiskas piekrišanas ir aizliegta. SIA Sī & Mī digitālo mediju lietošanas tiesības ir izklāstītas šajos noteikumos. Lietotājs piekrīt lietotņu vai ar tām saistīto pakalpojumu izmantošanai saskaņā ar šiem noteikumiem. SIA Sī & Mī ir tiesības jebkurā laikā izdarīt šajos noteikumos labojumus. Šie labojumi tiks padarīti pieejami kopā ar attiecīgām lietotnēm vai pakalpojumiem un stāsies spēkā publicēšanas brīdī.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Lietošanas noteikumu spēkā esamība un noteikumu grozījumi

1.1.1 Vispārējie noteikumi attiecas uz SIA Sī & Mī pakalpojumu lietotājiem un portāla apmeklētājiem.

1.1.2 SIA Sī & Mī ir tiesīgs mainīt vispārīgos noteikumus sakarā ar nozares satura un tehnisko attīstību, izmaiņām normatīvajos aktos.

1.1.3 Vispārīgo noteikumu grozījums stājas spēkā no brīža, kad SIA Sī & Mī to ir publicējis savā mājas lapā.

1.1.4 Ja SIA Sī & Mī pakalpojumu lietotāji vai mājas lapas apmeklētāji nepiekrīt noteikumu grozījumiem, viņi ir tiesīgi atteikties no SIA Sī & Mī pakalpojumu izmantošanas viena (1) mēneša laikā pēc noteikumu publicēšanas. Ja lietotājs viena (1) mēneša laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās no pakalpojumu izmantošanas nav atteicies, tiek uzskatīts, ka noteikumi ir spēkā esoši un lietotājs devis savu piekrišanu.

2. Digitālo lietotņu, pakalpojumu un to satura pieejamība

SIA Sī & Mī cenšas nodrošināt labu un nepārtrauktu piekļūšanu savām elektroniskajām lietotnēm, pakalpojumiem un to saturam, taču nekādā gadījumā nav atbildīgs par to pieejamību jebkurā brīdi, un neizslēdz iespējamos traucējumus to darbā.

SIA Sī & Mī ir tiesības jebkurā laikā apturēt pieejamību savām lietotnēm, pakalpojumiem un to saturam tehnisku vai citu iemeslu dēļ, par to lietotājiem iepriekš neziņojot. Tas nozīmē, SIA Sī & Mī nekādā ziņā nav atbildīgs par sagādātajām neērtībām vai zaudējumiem, ko izraisījuši šādi traucējumi. Minētie traucējumi nevar būt par pamatojumu kompensācijas saņemšanai par apmaksāto lietotnes vai pakalpojumu izmantošanu, cenu atlaidei vai kādai citai naudas kompensācijas izmaksāšanai, ja tikai šādi traucējumi nav tīšas un apzinātas SIA Sī & Mī darbības rezultāts.

SIA Sī & Mī nav atbildīgs par pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas var rasties, izmantojot SIA Sī & Mī digitālos medijus un pakalpojumus. Vispirms SIA Sī & Mī nav atbildīgs par vīrusiem vai ļaunprātīgu programmatūru, kas var izplatīties kopā ar digitālo mediju vai pakalpojumu.

3. SIA Sī & Mī materiāla citēšana

Materiālu citēšanas laikā ir norādāma citējamā materiāla publicēšanas vieta un autors. Ja citātus publicē interneta vidē, minētajam pievieno arī saiti uz avotu.

Šie noteikumi ir spēkā tika tajā gadījumā, ja SIA Sī & Mī šo materiālu ir ieguvusi no ziņu portāliem, interneta lappusēm vai citiem mediju kanāliem.

SIA Sī & Mī aizliedz pilnībā pārkopēt vai publicēt maksas vidē esošos materiālus sociālajos medijos.

Autortiesības attiecas arī uz SIA Sī & Mī videomateriāliem Youtube vides kontā, un tos bez SIA Sī & Mī atļaujas nedrīkst izmantot.

Par brīvu un bez SIA Sī & Mī atļaujas drīkst citēt tikai virsrakstus un tekstu viena teikuma apmērā. Turklāt šis teikums nedrīkst būt garāks par oriģinālā teksta ievadteikumu. Šis noteikums ir spēkā tajā gadījumā, ja nav citas rakstiskas vienošanās. Internetā citētajiem tekstiem pievieno atsauci uz konkrēto publikāciju.

Zem internetā citētā materiāla norāda precīzu atsauci uz SIA Sī & Mī oriģinālo publikāciju ar vārdiem: «Pilnu tekstu lūdzam lasīt MULTINEWS.LV mājas lapā», uz kura uzklikšķinot, nonāk tieši pie SIA Sī & Mī oriģinālā teksta.

Ja ir izmantoti apjomīgāki izvilkumi vai ar autortiesībām aizsargāti SIA Sī & Mī materiāli, kuru publicēšanai nav dota rakstiska atļauja, SIA Sī & Mī ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību par noteikumu pārkāpumu un publicēto tekstu šādas summas apmērā:

Vienreizēja nesaskaņotu materiālu izmantošana – 200 €.

Atkārtota (divas vai vairāk reizes) nesaskaņotu materiālu izmantošana – 320 € par katru reizi.

Personas datu apstrādāšanas principi

Šajos Vispārējos Personas datu apstrādes Principos (turpmāk tekstā Principi) ir izskaidrots, kā SIA ‘’Sī & Mī’’ (reģistrācijas numurs 40103574040, adrese Dārziņu 19. līnija 59, Rīga, LV-1063) Pakalpojumu piedāvāšanas un sniegšanas gaitā apstrādā Personas datus. Šie Principi attiecas tieši uz jums, Ja jūs izmantojat vai esat izmantojuši SIA Sī & Mī Pakalpojumus vai piedalījušies SIA Sī & Mī rīkotajās akcijās, izlozēs vai kā citādi SIA Sī & Mī uzrādījuši savus Personas datus. Šā iemesla dēļ mēs uzskatām par savu pienākumu jūs sīkāk iepazīstināt ar šiem Principiem. Ja jūs nepiekrītat SIA Sī & Mī Vispārējiem Personas datu Apstrādes Principiem, šis Portāls un Pakalpojumi nav domāti jums, un tāpēc mēs iesakām atturēties no mājas lapu apmeklēšanas un Pakalpojumu izmantošanas.

SIA Sī & Mī šos datus apstrādā vadoties no tiesībām uz vārda un informācijas brīvību kā arī žurnālistikas mērķiem un, lai gan datu subjektam arī šādos gadījumos ir tiesības uz personas datu aizsardzību, šo Vispārīgo principu sagatavošanā tas nav ņemts vērā.

1. Personas datu apstrādes principos izmantotie jēdzieni

1.1. SIA Sī & Mī – SIA “Sī & Mī” (reģistrācijas numurs 40103574040, adrese Dārziņu 19. līnija 59, Rīga, LV-1063), kas apstrādā Lietotāja Personas datus – VDAR nozīmē atbildīgais apstrādātājs atbilstoši šiem Personas datu apstrādes principiem;

1.2. Multinews zīmols – pašreiz tikai SIA “Sī & Mī” ziņu portāls.

1.3. VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Direktīvas nr. 95/46/EK atzīšanu par spēkā neesošu (General Data Protection Regulation)

1.4. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu un identificējamu fizisku personu;

1.5. Lietotājs – fiziska persona – Tīmekļa mājas lapas apmeklētājs; mājas lapā sava konta izveidotājs vai Pakalpojumu izmantotājs;

1.6. Līgums – Personas datu apstrādes principu izpratnē par Līgumu tiek uzskatītas starp SIA Sī & Mī un Lietotāju noslēgtās vienošanās, uz kuru pamata Lietotājam ir tiesības komentēt Tīmekļa lappusē publicētos rakstus;

1.7. Pakalpojums – visi pakalpojumi un funkcionalitātes, kurām SIA Sī & Mī ir Lietotājam atļāvis piekļūt, piemēram, rakstu komentēšana, rakstu lasīšana, informācija par Multinews zīmolaa un SIA Sī & Mī uzņēmumu un/vai sadarbības partneru precēm, pakalpojumiem un atlaidēm, patērētāju spēlēm, akcijām un/vai izložu organizēšanu;

1.8. Apstrādāšana – dažāda veida ar Personas datiem vai to kopumiem automātiski vai neautomātiski veicama darbība vai darbības, t.sk. vākšana un pārsūtīšana;

1.9. Tīmekļa mājas lapa – multinews.lv un visi ar to saistītie apakšdomēni, un SIA Sī & Mī pārvaldāmās mobilās lietotnes.

2. Personas dati un to vākšanas paņēmieni

2.1. Veidi, kā SIA Sī & Mī vāc personas datus Līguma noslēgšanas, Pakalpojumu sniegšanas un citām vajadzībām, kas nepieciešamas, lai Lietotājs varētu izmantot Tīmekļa mājas lapu:

2.1.1 Lietotājs SIA Sī & Mī uzrāda savus Personas datus (piemēram, ievada savu vārdu, uzvārdu, kontaktdatus, lietotājvārdu, paroli, nosūta komentāru, izmanto dažādas interneta mājas lapas funkcijas un Pakalpojumus);

2.1.2 SIA Sī & Mī pats vāc datus par Lietotāja uzvedību un darbībām Pakalpojumu un Interneta mājas lapas lietošanas laikā (dati saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem, kas ir pieejami šeit);

2.1.3 Par sekmīgu Lietotāja identifikāciju un/vai maksāšanas rīkojumu SIA Sī & Mī saņem apstiprinājumu no trešās personas, kas piedāvā atbilstošu pakalpojumu. Piemēram, lietotājs var veikt savu identifikāciju ar ID-karti, Mobilo ID, bankas saiti, Facebook kontu vai Google+ kontu un izdarīt Līgumā paredzētos maksājumus, izmantojot internetbankas pakalpojumus. SIA Sī & Mī Lietotāja PIN 1 un PIN 2 kodus neredz un nesaglabā. Ja autentifikācija tiek veikta ar ID karti vai Mobilo ID un ar parakstu apliecināta sava griba vai apstiprinājums, Lietotājs apņemas ievērot šo līdzekļu izstrādātāju un SIA Sī & Mī izdotos drošības noteikumus un ieteikumus;

2.2. SIA Sī & Mī apstrādā šādus personas datus:

2.2.1 Personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dzimums, personas kods);

2.2.2 Kontaktdati (tālruņa numurs, e-pasts, adrese);

2.2.3 Līgumisku maksājumu gadījumā bankas dati (Lietotāja norēķinu konts, bankas nosaukums);

2.2.4 IP adrešu un sīkdatņu (angl. Cookie) dati.

3. Personas datu Apstrādāšanas mērķi un tiesiskais pamats

3.1. SIA Sī & Mī apstrādā Lietotāja Personas datus šādiem mērķiem un uz šāda tiesiskā pamata:

3.2. Ar Lietotāju noslēgtā Līguma pildīšanai, piem:

3.2.1 Lai konsultētu Lietotāju un sniegtu viņam palīdzību Līguma noslēgšanā, ja SIA Sī & Mī ir saņēmis attiecīgu vaicājumu;

3.2.2 Lai nosūtītu rēķinu un citu ar pakalpojumiem saistītu svarīgu informāciju;

3.2.3 Lai varētu nodrošināt no Līguma izrietošās saistības īzpildi.

3.3. Saskaņā ar Lietotāja doto piekrišanu, piemēram:

3.3.1 Piedāvātu pēc SIA Sī & Mī vērtējuma Lietotājam interesantu reklāmu, ja Lietotājs ir piekritis attiecīgu sīkdatņu ievietošanai savā pārlūkprogrammā;

3.3.2 Nosūtītu informatīvos materiālus, ja Lietotājs šim nolūkam SIA Sī & Mī ir uzrādījis savu e-pasta adresi;

3.3.3 Iesaistītu SIA Sī & Mī organizētajās patērētāju spēlēs, izlozēs un akcijās, ja Lietotājs ir devis šādu piekrišanu.

3.4. SIA Sī & Mī leģitīmajās interesēs, piemēram:

3.4.1 Lai sazinātos ar Lietotāju tiešas pārdošanas nolūkā, ja, pamatojoties uz agrāk noslēgto Līgumu vai viņam sniegtajiem pakalpojumiem var pieņemt, ka Lietotājs tajā varētu būt ieinteresēts un viņš nav izpaudis savu neapmierinātību vai izteicis iebildumus pret šādas informācijas saņemšanu;

3.4.2 Lai nodrošinātu ar Lietotāju noslēgtā Līguma pildīšanu, tostarp Lietotāja Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšanai un to pierādīšanai (piemēram, lai iesniegtu Lietotājam prasījumus). Šādā gadījumā Apstrādāšanas tiesiskais pamats ir SIA Sī & Mī leģitīmās intereses savu tiesību aizsargāšanā; Ja Lietotājs ir pārkāpis Līgumu vai normatīvo aktu prasības, SIA Sī & Mī leģitīmās intereses ir svarīgākas par Lietotāja interesēm;

3.4.3 Tīmekļa lappuses apmeklētība, interneta mājas lapas Pakalpojumu izmantošanas statistika un cita nepersonializēta tehniskā informācija, kas paredzēta Interneta mājas lapas un Pakalpojumu uzlabošanai.

3.5. SIA Sī & Mī likumisko saistību pildīšana, piemēram:

3.5.1 Pienākums saglabāt grāmatvedības dokumentus;

3.5.2 Pienākums nodot kompetentām iestādēm Lietotāja personas datus, ja tie ir pieprasīti uz tiesiska pamata;

3.5.3 Pienākums atbildēt uz Lietotāja pieprasījumu.

3.6. Lietotāja Personas datus var apstrādāt arī tad, ja tas ir konkrēti nepieciešams SIA Sī & Mī vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanai, izņemot gadījumu, kad Lietotāja intereses vai tiesības un brīvības ir svarīgākas, tāpēc personas dati ir aizsargājami, un arī tajā gadījumā, ja tas ir nepieciešams Lietotāja vai kādas citas fiziskas personas vitālu interešu aizstāvēšanai.

3.7. Ja Personas datu Apstrāde pamatojas uz SIA Sī & Mī leģitīmajām interesēm, Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā izteikt iebildumus.

4. Personas datu nodošana pakalpojumu sniedzējiem (pilnvarotie apstrādātāji)

4.1. SIA Sī & Mī Lietotāju personas datus apstrādā pakalpojumu sniedzēji (VDAR izpratnē pilnvarotie apstrādātāji): SIA Sī & Mī ir pārliecināts par šādu pakalpojumu sniedzēju uzticamību, noslēdzis ar tiem datu apstrādes līgumu un ir atbildīgs par viņu rīcību.

4.2. SIA Sī & Mī izmanto šādu kategoriju Pilnvarotos Datu apstrādātājus: Multinews zīmola uzņēmumi, serveru un mākoņpakalpojumu piedāvātāji, platformu piedāvātāji SIA Sī & Mī organizētajām patērētāju spēlēm, izlozēm un akcijām, pasta pakalpojumu sniedzēji.

4.3. Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt no SIA Sī & Mī sīkākus datus par pilnvarotajiem apstrādātājiem, izmantojot 12. punktā dotos kontaktdatus.

5. Personas datu nodošana trešajām personām

5.1. SIA Sī & Mī Lietotāja Personas datus trešajām personām nodod tikai tādā gadījumā, ja tā ir paredzēts normatīvajos aktos, ja tas ir nepieciešams ar Lietotāju noslēgtā līguma pildīšanai, ja SIA Sī & Mī ir leģitīmas intereses vai ja Lietotājs ir devis savu piekrišanu.

5.2. SIA Sī & Mī Lietotāja Personas datus trešajām personām nodod šādos gadījumos:

5.2.1 Pasta pakalpojumu sniedzējam, lai tas varētu piegādāt adresātam sūtījumus. Šādos gadījumos nodošanas tiesiskais pamats ir ar Lietotāju noslēgtā Līguma pildīšana, atbildes sniegšana, SIA Sī & Mī leģitīmās intereses vai Lietotāja piekrišana;

5.2.2 Multinews zīmola sabiedrībām, varētu piedāvāt Multinews zīmola un SIA Sī & Mī uzņēmumu atlaides. Šādos gadījumos nodošanas juridiskais pamats ir Multinews zīmola un SIA Sī & Mī leģitīmās intereses, lai varētu piedāvāt savus pakalpojumus;

5.2.3 Uzraudzības, izmeklēšanas un tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādos gadījumos nodošanas juridiskais pamats ir SIA Sī & Mī likumisko saistību pildīšanas pienākums;

5.2.4 Auditoriem, juridiskajiem un citiem konsultantiem, kam tas nepieciešams savu pienākumu pildīšanai SIA Sī & Mī interesēs un ar noteikumu, ka viņi attiecīgos datus glabās slepenībā. Šādā gadījumā nodošanas juridiskais pamats ir SIA Sī & Mī likumisko pienākumu pildīšana (piemēram, auditoriem) vai SIA Sī & Mī leģitīmās intereses savu tiesību aizsargāšanā;

5.2.5 Parādu piedzinējiem, ja Lietotājs SIA Sī & Mī ir palicis parādā. Šādā gadījumā nodošanas juridiskais pamats ir SIA Sī & Mī leģitīmās intereses savu tiesību aizsargāšanā. Ja Lietotājs ir pārkāpis Līgumu vai normatīvo aktu prasības, SIA Sī & Mī leģitīmās intereses ir svarīgākas par Lietotāja interesēm;

6. Personas datu nodošana trešajām valstīm

6.1. SIA Sī & Mī personas datus trešajām valstīm nodod (valstis, kas nepieder Eiropas Ekonomikas zonai) tikai tādā gadījumā, ja SIA Sī & Mī tas ir paredzēts ar normatīvajiem aktiem, pirmām kārtām, ja adresāta valsts saskaņā ar attiecīgu Eiropas Komisijas lēmumu nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzību. Ja adresāta valsts nepieder pie tādām trešajām valstīm, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzību, SIA Sī & Mī Personas datus uzrāda tikai pēc atbilstošu aizsardzības līdzekļu pielietošanas, kā to paredz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti.

7. Personas datu saglabāšana

7.1. SIA Sī & Mī Lietotāja Personas datus saglabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā, SIA Sī & Mī tiesību aizstāvēšanai vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

7.2. SIA Sī & Mī Lietotāja datus saglabā atbilstoši personas datu tipam:

7.2.1 Grāmatvedības dokumenti: 7 gadi sākot no konkrēta saimnieciskā gada beigām, kā tas paredzēts likuma prasībās;

7.2.2 Ar Līgumu saistīti Personas dati: 10 gadi sākot no līguma izbeigšanās datuma, tīša līguma pārkāpuma gadījumā pēc maksimālā noilguma termiņa beigām;

7.2.3 Sīkdatņu informācija: saskaņā ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

8. Drošība

8.1. Lai garantētu Lietotāja personas datu drošību, SIA Sī & Mī izmanto nepieciešamās organizatoriskās, fiziskās un infotehniskās drošības metodes.

8.2. Sava Tīmekļa lappuses konta lietotājvārdu un paroli Lietotājs glabā slepenībā un rūpējas, lai tās nenonāktu trešās personas valdījumā, izņemot gadījumu, kad Lietotājs pats ir pilnvarojis trešo personu izmantot kontu Pakalpojumu saņemšanai.

8.3. Tīmekļa lappuses konta īpašnieks nekavējoties ziņo SIA Sī & Mī par lietotājvārda vai paroles nozaudēšanu vai nokļūšanu trešās personas valdījumā, lai SIA Sī & Mī varētu piemērot attiecīgas Personas datu drošības aizsardzības metodes.

8.4. SIA Sī & Mī nav atbildīgs par tādiem drošības prasību pārkāpumiem, kas radušies Lietotāja paša vainas dēļ.

9. Lietotāja tiesības un pienākumi

9.1. Ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem (vispirms GDPR) reglamentētā apjomā Lietotājam ir atļauts īstenot šādas tiesības attiecībā uz SIA Sī & Mī apstrādātajiem personas datiem:

9.1.1 pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem;

9.1.2 pieprasīt Personas datu labošanu;

9.1.3 pieprasīt Personas datu dzēšanu;

9.1.4 jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, īpaši tajā gadījumā, ja SIA Sī & Mī tos apstrādā uz leģitīmu interešu pamata;

9.1.5 pieprasīt Personas datu pārsūtīšanu;

9.1.6 Iesniegt ar savu personas datu apstrādi saistītas sūdzības;

9.1.7 Jebkurā brīdī aizliegt savu personas datu apstrādi. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

9.2. Lai realizētu savas tiesības, Lietotājs ar SIA Sī & Mī sazinās izmantojot Datu apstrādes principu 12. punktā dotos kontaktdatus. Dažas no tiesībām Lietotājs var realizēt caur savu tīmekļa lappusē radīto lietotāja kontu.

9.3. SIA Sī & Mī Lietotāja personas identificēšanai ir tiesīgs pieprasīt nepieciešamo papildu informāciju.

9.4. SIA Sī & Mī uz Lietotāja pieprasījumu atbild 1 mēneša laikā un ziņo Lietotājam, kādus pasākumus SIA Sī & Mī ir piemērojis. Ja pieprasījums ir sarežģīts un apjomīgs, SIA Sī & Mī atbildēšanas termiņu var pagarināt par 2 mēnešiem. Ja SIA Sī & Mī neveic darbību, ko pieprasījis Lietotājs, tas informē Lietotāju par darbības neveikšanas iemesliem un par iespēju iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai un vērsties tiesā.

9.5. Ja Lietotāja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, SIA Sī & Mī var vai nu:

9.5.1 pieprasīt saprātīgu maksu; vai

9.5.2 atteikties izpildīt pieprasījumu.

9.6. Lietotājs var pieprasīt savu datu dzēšanu tikai tādā gadījumā, ja ir kāds no šiem pamatojumiem:

9.6.1 Personas dati vairāk nav nepieciešami tādam mērķim, kādam tie tika vākti vai kādā citā veidā apstrādāti;

9.6.2 Lietotājs atsauc savu piekrišanu datu apstrādei un nav cita datu apstrādes juridiska pamata;

9.6.3 Lietotājs iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz SIA Sī & Mī leģitīmām interesēm un datu apstrādei nav svarīgu juridisku iemeslu;

9.6.4 Lietotājs iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos;

9.6.5 Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

9.6.6 Personas dati ir jādzēš tādēļ, lai SIA Sī & Mī varētu pildīt likumā paredzēto pienākumu;

9.6.7 Ir izmantoti par 13 gadiem jaunāku bērnu personas dati, kas tiek apstrādāti uz atļaujas pamata.

9.7. Ja Lietotājs pieprasa personas datu dzēšanu, viņš savā pieprasījumā norāda, uz kuru Datu apstrādes principu 9.6. punktā minēto iemeslu pamata tas tiek darīts. SIA Sī & Mī nav pienākuma dzēst personas datus, ja tam nav pamatojuma vai personas datu apstrādāšana ir nepieciešama šādos gadījumos:

9.7.1 lai nodrošinātu vārda un informācijas brīvību;

9.7.2 lai SIA Sī & Mī varētu pildīt likumā paredzēto pienākumu;

9.7.3 lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

9.7.4 SIA Sī & Mī ir citi likumā paredzēti Personas datu apstrādes pienākumi.

9.8. Ja Lietotāja Personas datu Apstrāde notiek ar Lietotāja atļauju, Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma dotā piekrišana.

9.9. Ja noticis Lietotāja personas datu aizsardzības pārkāpums un pēc SIA Sī & Mī vērtējuma tas rada risku Lietotāja tiesībām un brīvībām, SIA Sī & Mī par to bez nepamatotas turpmākas kavēšanās ziņo Lietotājam, izmantojot kādu no viņa uzrādītajiem kontaktdatiem, vai, ja tas nav iespējams, tad publiski.

9.10. Lai nodrošinātu Lietotāja personas datu precizitāti, Lietotājs apņemas ziņot SIA Sī & Mī par jebkurām izmaiņām šajos datos.

9.11. Ja Lietotājs uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, viņš var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai vai griezties tiesā savu tiesību aizsargāšanai.

10. Profilēšana mārketinga nolūkos

10.1. SIA Sī & Mī Lietotāja datu profilēšanu mārketinga nolūkos veic ar lietotāju pārlūkprogrammā ievietoto SIA Sī & Mī vai kādas trešās personas teksta failu jeb sīkdatņu (angļu val. Cookie) palīdzību. Profilēšana ir personas datu apstrāde, kurā izvērtē ar Lietotāju saistītus personiskus aspektus (dzimums, vecums) un intereses, uz kuru pamata turpmāk sagatavo Lietotājam reklāmas un piedāvājumus, kas pēc SIA Sī & Mī domām viņu varētu interesēt.

10.2. Mārketinga nolūkos veiktas profilēšanas rezultātā netiek pieņemti nekādi uz Lietotāju attiecināmi lēmumi ar tiesiskām sekām.

10.3. SIA Sī & Mī profilēšanu mārketinga nolūkos veic leģitīmās interesēs. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu profilēšanu vai aizliegt savā pārlūkprogrammā sīkdatņu saglabāšanu ar atbilstošu iestatījumu palīdzību. Precīzāka informācija par SIA Sī & Mī
sīkdatnēm, t.sk. kā savā pārlūkprogrammā aizliegt sīkdatņu lejupielādēšanu, pieejama SIA Sī & Mī sīkdatņu lietošanas noteikumos..

11. Personas datu apstrādes principu grozījumi

11.1. Var gadīties, ka SIA Sī & Mī šajos principos nepieciešams izdarīt zināmas korekcijas, kas veicamas saskaņā ar grozījumiem tiesību aktos, SIA Sī & Mī personas datu apstrādes procesos, vai uzraudzības iestāžu, vai tiesas iesniegtiem norādījumiem. Par šīm izmaiņām SIA Sī & Mī ziņo Lietotājam saprātīgā laikposmā pirms to stāšanās spēkā.

12. Kontaktdati

12.1. Lai izmantotu savas tiesības, atceltu datu apstrādāšanas piekrišanu kā arī saņemtu papildu paskaidrojumus, iesniegtu pret SIA Sī & Mī vērstas sūdzības, Lietotājs var griezties pie SIA Sī & Mī, izmantojot šādus kontaktdatus:

E-pasta adrese:

info[at]multinews.lv

Pasta adrese:

Dārziņu 19. līnija 59, Rīga, LV-1063

SIA Sī & Mī sīkdatņu lietošanas noteikumi

Šajos SIA “Sī & Mī” (reģistrācijas numurs 40103574040, adrese Dārziņu 19. līnija 59, Rīga, LV-1063) sīkdatņu lietošanas noteikumos (turpmāk Noteikumi) ir paskaidrots, kādas sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas SIA Sī & Mī tīmekļa lappusēs (multinews.lv un visi tā apakšdomēni un SIA Sī & Mī pārvaldāmās mobilās lietotnes) tiek izmantotas. Noteikumos lietotie jēdzieni ir jāsaprot tā kā tie ir definēti SIA Sī & Mī.

1. Sīkdatnes

1.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Lietotāja datora atmiņu no tīmekļa servera un saglabātas viņa datorā, ja vien Lietotājs nav visas vai daļu no tām savos pārlūkprogrammas iestatījumos aizliedzis. Ar sīkdatņu palīdzību serveris identificē lietotāju, kad viņš atver vietni.

1.2. Sīkdatnes atkarībā no to izvietojuma iedalās:

1.2.1 īslaicīgas jeb sesijas sīkdatnes – palīdz saskaņot Lietotāja darbības vienas pārlūkprogrammas šķirstīšanas sesijas laikā, t.i., pastāv no tīmekļa pārlūkprogrammas atvēršanas brīža līdz tās aizvēršanai vai līdz 4 stundām no pēdējās ienākšanas brīža kādā tīmekļa lappusē;

1.2.2 Pastāvīgās sīkdatnes – tiek saglabātas lietotāja datorā uz sīkdatnē noteikto laiku un aktivējas katru reizi, kad lietotājs apmeklē tīmekļa lappusi, no kuras tā tika nosūtīta.

1.3. Sīkdatņu iedalījums atkarībā no to piederības:

1.3.1 Pirmās dalības puses sīkdatnes – no apmeklētās tīmekļa lappuses. Ar šo sīkdatņu palīdzību tīmekļa lappuses var saglabāt informāciju, kas tiek izmantota katru reizi lappuses apmeklēšanas laikā. No personas datu apstrādes viedokļa pirmās dalības puses sīkdatņu ievietotājs ir atbildīgais apstrādātājs (vai jebkura viņa pilnvarotā persona), kas nodarbojas ar apmeklēto lappušu pārvaldību;

1.3.2 Trešo pušu sīkdatnes – veidojas, piemēram, no citu tīmekļa lappušu reklāmām, kas atrodas lietotāja apmeklētajās tīmekļa lappusēs. No personas datu apstrādes viedokļa trešās dalības puses sīkdatņu ievietotājs ir atbildīgais apstrādātājs, kas nav tas pats apmeklētās lappuses pārvaldnieks;

1.4. Sīkdatņu iedalījums atkarībā no to nosūtīšanas mērķa:

1.4.1 Obligāti nepieciešamās – ir nepieciešamas, lai varētu pārvietoties mājas lapā, izmantot tās piedāvātās iespējas un sniegt lietotāja izvēlētos pakalpojumus. Bez šo sīkdatņu ievietošanas interneta mājas lapa Lietotājam izvēlētos pakalpojumus nevar piedāvāt;

1.4.2 Analītiskās sīkdatnes – uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto mājas lapu, piemēram, lai noteiktu, kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem kļūdu ziņojumus. Savāktā informācija tiek apvienota un padarīta par anonīmu. Šo sīkdatņu uzdevums ir mājas lapu darba uzlabošana;

1.4.3 Funkcionālās sīkdatnes – šīs sīkdatnes ļauj mūsu mājas lapai atcerēties veiktās izvēles (piemēram, teksta lielumu, citu mājas lapu maināmās īpašības) un pazīmes (lietotāja vārdu, lietoto valodu vai atrašanās valsti) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas;

1.4.4 Reklāmas sīkdatnes – šīs sīkdatnes ļauj parādīt tieši lietotājam piemērotas reklāmas, veikt tirgus pētījumus un analīzes, izmantojot no lietotāja apmeklētajām mājas lapām un interesēm ievākto informāciju. Iegūtā informācija var var tikt izplatīta reklāmas tīklā un reklāmas pakalpojumu sniedzējiem.

2. Piekrišana

2.1. Obligāti izmantojamās sīkdatnes SIA Sī & Mī var izmantot bez Lietotāja piekrišanas, jo bez tām piekļuve Tīmekļa lappusei nav iespējama. Kas attiecas uz citām sīkdatnēm, Lietotājs atļauj to ievietošanu, piekrītot šiem Noteikumiem, kuri SIA Sī & Mī Lietotājiem redzami preses izdevumu Tīmekļa lappušu reklāmplakātos. Funkcionālo sīkdatņu izmantošanu Lietotājs atļauj atbilstoši savai izvēlei.

3. Sīkdatņu statusa izmainīšana pārlūkprogrammas iestatījumos

3.1. SIA Sī & Mī Tīmekļa lappuses iestatījumos ļauj pakalpojumu Lietotājam pašam pārvaldīt visas sīkdatnes, kas tiek izmantotas ar viņa piekrišanu, kur tās jebkurā brīdī var atļaut un aizliegt. Šāda iespēja neattiecas uz obligāti nepieciešamajām un citām sīkdatnēm, kuru ievietošanai Lietotāja piekrišana nav vajadzīga.

4. Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldību savā pārlūkprogrammā pieejama šeit: IE (http://support.microsoft.com/kb/278835), Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en), Firefox (http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History), Opera (https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/), Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)