Lašveidīgo zivju nārsta laikā pastiprināti uzrauga lieguma ievērošanu

Vēsajos rudeņos Latvijas ūdeņos – gan upēs, gan ezeros, nārsto lašveidīgās zivis.  Nārsta laikā ir noteikts šo zivju ieguves liegums. Rāznas Nacionālā parka ezeros sastopamās lašveidīgās zivis ir sīga Coregonus lavaretus un repsis Coregonus albula. To ieguve no 1. oktobra līdz 30. novembrim ir aizliegta.

Repsis un sīga ir īpaši aizsargājama un ierobežoti izmantojama zivju suga, to sargāšana zivju nārsta periodā ir viens no Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Latgales reģionālās administrācijas inspektoru pienākumiem.

Pārvaldes inspektori oktobrī veikto reidu laikā nav konstatējuši lašveidīgo zivju ieguvi. Taču ir konstatētas trīs personas, kuras zvejoja bez licences, kā arī divi pārkāpumi, kad makšķerēšanas laikā pārsniegts iegūto zivju daudzums. Reidu laikā Rāznas ezerā izņemti bezsaimnieku zvejas rīki – 630m zvejas tīklu, 36 zvejas murdi, 18 vēžu ķeramie krītiņi un 2 žebērkļi.

“Nenovērtējams atbalsts inspektora darba pienākumu veikšanā un operatīvā rīcībā ir video novērošanas sistēma.  Cilvēki zina, ka ne tikai inspektors kontrolē no krasta vai ar  laivu izbraucot, bet ir  ierīce, kas visu diennakti  seko  ezerā notiekošajam. To apliecina arī salīdzinoši neliels pārkāpumu skaits,” pauž Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākais dabas aizsardzības speciālists Dainis Tučs. “Pārvalde  videonovērošanas sistēmu Rāznas ezerā izveidoja jau 2019.gadā. Uzstādītas  divas grozāmās IP kameras ar video arhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu. Inspektori jebkurā diennakts laikā var attālināti pieslēgties kamerām un operatīvi reaģēt pārkāpumu gadījumā”, papildina Dainis Tučs.

Lašveidīgo zivju aizsardzība to nārsta laikā ir arī katra makšķernieka sirdsapziņas lieta. Pārvalde aicina ievērot makšķerēšanas noteikumus un tajos noteiktos ierobežojumus. Der atcerēties, ka par zivju iegūšanu īpaši aizsargājamā teritorijā saudzēšanas laikā normatīvie akti paredz arī kriminālatbildību, tāpat ir jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais zaudējums. Aicinām sabiedrību būt neiecietīgiem pret pārkāpējiem un nekavējoties informēt par novērotām aizdomīgām rīcībām, kuru mērķis var būt nelegāla zivju ieguve. Par aizdomīgiem gadījumiem un iespējamiem pārkāpumiem Rāznas Nacionālā parka ezeros aicinām ziņot Dainim Tučam (26528739), Artūram Semjonovam (28602895) vai Dagnim Vasiļevskim (26112686).

Foto: A.Sepjonovs

TOP Komentāri

avatar