Lielo pilsētu pārstāvji tikās ar potenciālo VARAM ministra amata kandidāti

Tikšanās laikā pārrunāa potenciālā ministra amata kandidāta redzējumu par nozari un iespējām sekmēt produktīva dialoga veidošanu starp pašvaldībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), apzinoties šīs ministrijas būtisko lomu reģionālās politikas veicināšanā valstī un pašvaldību interešu aizstāvēšanā.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija jau iepriekš aicināja Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un Reformu partiju, izvēloties VARAM ministra kandidātu, ņemt vērā viņa kompetenci un nodrošināt tādu ministrijas vadību, kas spētu kompetenti pārstāvēt VARAM prioritāšu mērķtiecīgu izpildi un rast dialogu ar pašvaldībām, lai tiktu veidots produktīvs dialogs starp pašvaldībām un ministriju, īstenojot uz pašvaldību attīstību un iedzīvotāju labklājības veicināšanu virzītas iniciatīvas.

LLPA norāda, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata kandidātam ir jābūt kompetentam jautājumos par pašvaldību darbību un to attīstību, lai risinātu pašvaldībām šobrīd būtiskos jautājumus attiecībā uz Reģionālās attīstības pamatnostādņu īstenošanu, pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanu, veicinot stabilu nodokļu politiku un objektīvu pašvaldības finanšu izlīdzināšanu. Tāpat arī Eiropas Savienības (ES) fondu aktivitāšu plānošanu nākamajam periodam, lai tās dotu maksimāli iespējamo efektu iedzīvotāju labklājības veicināšanai pašvaldībās.

Vērtējot līdzšinējo sadarbību ar ministru Edmundu Sprūdžu, LLPA norāda, ka tā diemžēl nav bijusi veiksmīga un konstruktīva tieši ministra nepietiekamo zināšanu par pašvaldībām un to darbību, kā arī dēļ ministra nevēlēšanās vai arī neprasmes ieklausīties pašvaldību viedokļos.

LLPA satrauc VARAM kapacitātes samazināšanās pēdējo gadu laikā, kā rezultātā ir iestrēgusi gan valsts pārvaldes Vienas pieturas aģentūras izveides virzība, gan citas ar IT nozari saistītas VARAM apņemšanās. Tāpat LLPA ir spiesta atzīt, ka tieši VARAM darbības vai bezdarbības rezultātā, nespējot definēt un noteikt skaidru nākotnes perspektīvu, atkritumu apsaimniekošanas nozarē ir izveidojies bīstams konflikts starp privātajiem un pašvaldību apsaimniekotājiem.

Foto: publicitātes foto

 

TOP Komentāri

avatar