Piecas pagaidu nodarbinātības priekšrocības

Lai gan pagaidu nodarbinātība Latvijā tiek praktizēta jau vairāk nekā desmit gadus, nereti novērots, ka daudzi tomēr neizprot, ko īsti nozīmē šāds darba attiecību modelis. Tāpēc personāla atlases un nomas uzņēmuma “Biuro” eksperti ir apkopojuši vairākas pagaidu nodarbinātības īpašības, lai skaidrotu šī personālvadības veida priekšrocības.

Darbinieku nomas pakalpojumu piedāvā uzņēmumiem, kas vēlas izīrēt darbiniekus īslaicīgi vai ilgtermiņā, bez nepieciešamības tieši nodarbināt savā uzņēmumā. Tādā veidā pagaidu darbu veido trīs puses, kas ir darba ņēmējs (pagaidu nodarbinātais), personālatlases uzņēmums un nomas ņēmējs (uzņēmums), kas meklē darba rokas. Personālatlases uzņēmums atrod, atlasa, instruē un pēc pieprasījuma norīko darbiniekus darbā pie pasūtītāja, kā arī nes atbildību par darba attiecību administrāciju, nodokļu nomaksu un personāla uzskaiti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Savukārt nomas ņēmējs (uzņēmums) nodrošina darbiniekam darba vietu ar drošiem darba apstākļiem un kontrolē darba kvalitāti.

Pagaidu darba priekšrocības

  1. Elastīgums

Pagaidu darbs nodrošina lielāku elastību gan darbiniekiem, gan darba devējiem. Darba ņēmēji var izvēlēties darba piedāvājumus, pamatojoties uz savu brīvo darba laiku un prasmēm, savukārt darba devēji var izmantot šos resursus pēc vajadzības, samazinot ilgtermiņa saistības.

  1. Sociālās garantijas

Pagaidu nodarbinātība nodrošina sociālās garantijas, piemēram, piekļuvi veselības aprūpei, pensijas plāniem un apmaksātiem atvaļinājumiem. Šie ieguvumi veicina darbinieku labklājību, uzlabo viņu finansiālo drošību un nodrošina taisnīgāku resursu sadali.

  1. Juridiska aizsardzība

Pagaidu nodarbinātība bieži vien ir saistīta ar juridisku aizsardzību, piemēram, minimālās algas garantijām, virsstundu samaksu un aizsardzību pret diskrimināciju darba vietā. Tas nodrošina, ka pagaidu darbinieki ir aizsargāti un pret viņiem izturas godīgi, saskaņā ar likumdošanu.

  1. Integrācija darba tirgū

Pagaidu darbs sniedz iespējas jauniešiem iegūt noteiktas prasmes un iemaņas, lai pēc tam jau konkurētspējīgāki startētu darba tirgū. Tāpat personāla noma rada iespējas atgriezties darba tirgū jaunajām māmiņām, ilgstošiem bezdarbniekiem un citiem ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

  1. Iespēja uzņēmumiem piesaistīt ilgtermiņa darbiniekus

Uzņēmumi, kas dod priekšroku pagaidu nodarbinātībai, nereti piesaista arī darbiniekus ilgtermiņa sadarbībai. Pagaidu nodarbinātība palīdz atrast un noturēt talantus, kas pēc īslaicīgā darba ir apguvuši dažādas prasmes, kuras vēlas pielietot un turpināt strādāt pastāvīgi vēl daudz gadus.

Visbeidzot, veiksmīga pagaidu nodarbinātības prakse var kopumā pozitīvi ietekmēt darba tirgu un uzlabot nozares standartus. Pēc “Eurostat” datiem 2020. gada decembrī pagaidu darbinieku skaits Latvijā bijis 2,10%, tomēr 2021. gada decembrī pieaudzis līdz 2,30%, kas ļauj secināt, ka pagaidu nodarbinātības popularitāte pieaug.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar