Valsts prezidents gada nogalē sveic kuplas un aktīvas ģimenes no Latvijas novadiem un pilsētām

Valsts prezidents Egils Levits, turpinot tradīciju, arī šajos Ziemassvētkos sveica kuplas un aktīvas ģimenes no Latvijas novadiem un pilsētām, kuras ar savu ikdienas dzīvi, darbu un paveikto iedvesmo līdzcilvēkus un apliecina, ka Latviju veido stipras ģimenes.

Valsts prezidenta apsveikumu saņēma Behmaņu ģimene no Skrundas novada, Dedžu ģimene no Talsu novada, Barušu ģimene Vaiņodes novada, Komisarovu ģimene no Ventspils novada, Kokaru ģimene no Aizkraukles novada, Čeku ģimene no Aknīstes novada, Pērkonu ģimene no Iecavas novada, Koroļovu ģimene no Rundāles novada, Birzāku ģimene no Līvānu novada, Gromovu ģimene no Ludzas novada, Rimšu ģimene no Riebiņu novada, Zinkeviču ģimene no Daugavpils, Āboliņu ģimene no Varakļānu novada, Ummeru ģimene no Rūjienas novada, Miļņu ģimene no Ērgļu novada, Plaužu ģimene no Beverīnas novada, Ābeļu ģimene no Salacgrīvas novada, Lūšu ģimene no Ķekavas novada, Kaļvu ģimene no Ķeguma novada un Elstiņu ģimene no Alojas novada.

Tradicionāli ģimenes tiek aicinātas uz svinīgu Ziemassvētku pasākumu Rīgas pilī, bet šajā gadā, ievērojot valstī spēkā esošos epidemioloģiskos norādījumus COVID-19 izplatības ierobežošanai, ģimenes saņēma Valsts prezidenta apsveikumu.

Ieteikumus par katra novada kuplākajām un aktīvākajām daudzbērnu ģimenēm, kā arī par remigrējušām ģimenēm, kuras pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās uz dzīvi Latvijā, Valsts prezidenta kanceleja saņēma no Latvijas novadu un pilsētu pašvaldībām.

TOP Komentāri

avatar