Tiesu izpildītāji 2023. gadā atguvuši 11,5 miljonus eiro uzturlīdzekļu

Latvijas Zvērinātie tiesu izpildītāji 2023. gadā Uzturlīdzekļu garantijas fonda labā atguva 11,547 miljonus eiro. 2023. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem samazinājās gan piespiedu izpildei nodoto lietu skaits, gan piespiedu kārtā piedzīto līdzekļu apjoms. Kopumā valsts un citu aizskarto pušu interesēs tiesu izpildītāji pērn atguva 275,95 miljonus eiro. 

2023. gadā par 9 % samazinājās kopējais tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei nodoto lietu skaits – kopumā piespiedu izpildei tika iesniegti 161 234 izpildu dokumenti. Lielāko lietu kategoriju ar 78 622 lietām veidoja civillietas (49 %), nedaudz atpaliekot administratīvo pārkāpumu lietām – 76 392 (47 %). Nolēmumi par mantisko piedziņu krimināllietās veidoja tikai 4 % (6220 nolēmumi) no kopējā piespiedu izpildes lietu apjoma. 

Tāpat samazinājies arī piespiedu kārtā atgūto līdzekļu apjoms visās lietu kategorijās, tostarp lielākais kritums ir bijis civillietās. Lai gan piespiedu izpildei nodoto nolēmumu skaits civillietās 2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. un 2021. gadu palielinājās, tomēr vidējā parāda summa vienā lietā būtiski samazinājās. 2022. gadā vidējā parāda summa iesniegtajos izpildu dokumentos par parādu piedziņu civillietās bija aptuveni 6285 eiro, bet 2023. gadā – 3923 eiro. 

Piedziņas apmēru samazināšanos 2023. gadā atspoguļo arī piespiedu izsolēs nosolīto summu samazinājums. Ja 2022. gadā 1801 zvērinātu tiesu izpildītāju rīkotā izsolē tika atgūti 46 347 225 eiro, tad 2023. gadā 2119 izsolēs tika atgūti tikai 28 338 620 eiro. 

Būtiski sarucis arī piespiedu piedziņai nodoto administratīvo sodu skaits. 2022. gadā piespiedu izpilde tika nodoti 106 365 nolēmumi, bet 2023. gadā to skaits samazinājās līdz 76 392. Šo kopumā varam uzskatīt par pozitīvu tendenci, jo tas varētu būt skaidrojams ar atbildīgāku iedzīvotāju attieksmi pret izdarītajiem pārkāpumiem un labprātīgi samaksāto sodu apjoma pieaugumu, kas attiecīgi nenonāk piespiedu izpildē.

Lielāko atgūto līdzekļu apmēru 2023. gadā veidoja atgūtie līdzekļi civillietās – kopumā pērn tika atgūts vairāk nekā 249,1 miljons eiro, tostarp 321 658,61 eiro tika atgūts lietās par darba samaksas piedziņu. Administratīvo pārkāpumu lietās tika atgūti gandrīz 12,379 miljoni eiro, bet krimināllietās – 2,9 miljoni eiro. 

Tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākums ir rūpēties par nozares pārstāvju profesionalitāti un publiski pārstāvēt viņu viedokli.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar