Pieci padomi, kā izvairīties no darbinieku trūkuma

Latvijā brīvo darbvietu īpatsvars 2023. gada otrajā ceturksnī bija 2,7%, no tiem 3,7% sabiedriskajā sektorā un 2,3% privātajā sektorā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Darbaspēka trūkums nereti ir izaicinājums gan mazo, gan lielo uzņēmumu vadītājiem, tāpēc nepieciešams meklēt jaunus un efektīvus risinājumus, lai novērstu šo problēmu un izvairītos no liekām dīgstāvēm.

Personāla atlases un nomas uzņēmuma “Biuro” eksperti ir apkopojuši vairākus noderīgus padomus, kas palīdzēs saglabāt stabilu darbinieku sastāvu, veicinot uzņēmuma izaugsmi un ilgtermiņa panākumus darba tirgū.

Veidojiet partnerības ar organizācijām un izglītības iestādēm

Noskaidrojiet, vai varat sadarboties ar vietējām organizācijām, vidusskolām, koledžām, pēcskolas programmām un citām iniciatīvām, kurās atrodami jauni talanti. Piedāvājiet bezmaksas apmācību vai prasmju pilnveidošanas seminārus cilvēkiem, kas ienāk darba tirgū, apmaiņā pret noteiktu darba laiku. Tādējādi viņi saņem pilnas slodzes darbu, taču jūs – jaunus darbiniekus.

Izvērtējiet pagaidu nodarbinātības priekšrocības

Izvērtēt pagaidu nodarbinātības iespējas, var būt noderīgi, lai nodrošinātu uzņēmuma attīstību un novērstu darbinieku trūkumu. Īslaicīga pieauguma periodos, piemēram, sezonas laikā vai specifisku projektu īstenošanas laikā, var apsvērt iespējas piesaistīt pagaidu darbiniekus. Šis solis ne tikai palīdz saglabāt darbinieku stabilitāti, bet arī veicina uzņēmuma elastību mainīgajā darba tirgū.

Investējiet darbinieku attīstībā un apmācībā

Stipriniet savu darbinieku lojalitāti, ieguldot viņu attīstībā un profesionālajā apmācībā. Tādējādi veicināsiet kompetences pieaugumu, kā rezultātā palielināsies darbinieku iesaistīšanās un motivācija. Labi apmācīti darbinieki ne tikai efektīvāk veiks savas darba funkcijas, bet arī jutīsies novērtēti un piesaistīti uzņēmumam. Šī pieeja nodrošina, ka jūsu uzņēmums ir pievilcīgs darba devējs un attīsta ilgtermiņa attiecības ar darbiniekiem.

Pārskatiet un pilnveidojiet darba apstākļus

Rūpīgi analizējiet darba apstākļus un labiekārtojiet telpas, kas piesaistīs un uzturēs darbiniekus. Ergonomiska darba vieta, elastīgs grafiks vai sociālās garantijas var būt spēcīgi darbinieku motivatori. Pielāgojiet darba apstākļus atbilstoši darbinieku vajadzībām, lai saglabātu komfortablu darba vidi.

Ieklausieties darbiniekos

Svarīgi, ka regulāri tiek vērtēta darbinieku atgriezeniskā saite. Ir pierādīts, ka uzticēšanās saviem darbiniekiem un viņu iesaistīšana dažādos lēmumos veicina produktivitāti, tādējādi arī parādot, kā viņu darbs ietekmē uzņēmuma vispārējos panākumus. Cilvēki strādā vairāk, ja jūtas novērtēti, tāpēc izdomājiet jaunus veidus, kā parādīt savu atzinību par viņu smago darbu. Šajā gadījumā jākļūst radošiem un jāizdomā oriģinālus stimulus, ko iespējams piedāvāt saviem darbiniekiem, piemēram, uzņēmuma saliedēšanās pasākumus, virsstundu iespējas u.c.

Attēls: ilustratīvs (canva.com)

TOP Komentāri

avatar