Latvija saņēmusi Moderna ražoto vakcīnu

Šodien, 18. aprīlī, Latvija saņēmusi ražotāja Moderna vakcīnas piegādes daļu – 20 400 devas. Visas saņemtās vakcīnu devas tiks novirzītas vakcinācijas veikšanai līdzšinējās prioritārajās grupās – primāri otro devu vakcinācijai, bet nelielā apjomā arī kā pirmās devas. 

Saņemtās vakcīnas var tikt izmantotas veselības aprūpes darbiniekiem, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem un klientiem, iedzīvotāju virs 60 gadiem vakcinācijai, cilvēku ar hroniskām saslimšanām vakcinācijai, kā arī to mājsaimniecībā esošo cilvēku vakcinācijai, kuri aprūpē smagi slimus cilvēkus, kā arī bērnus ar hroniskām saslimšanām. Vakcīnas izmantojamas arī izglītības iestāžu darbinieku vakcinācijai.

TOP Komentāri

avatar