Trīs piemērotākie atjaunīgās enerģijas avoti daudzdzīvokļu ēkās

Enerģijas tarifu kāpums ir veicinājis daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju interesi par iespējām samazināt rēķinu izmaksas un uzlabot ēku energoefektivitāti. Šajā nolūkā atjaunīgās enerģijas avoti kļūst arvien populārāki, jo ir tīrs un ilgtspējīgs veids, kā mājoklī nodrošināt siltuma un elektroenerģiju.

Saules paneļi (mikroģeneratori)

Saules enerģija ir atjaunīgs energoresurss, ko var izmantot elektrības ražošanai un ūdens sildīšanai. Lai gan Latvijā pašlaik ir maz gadījumu, kad jau gatavās daudzdzīvokļu mājās uz jumtiem vai balkoniem tiek uzstādi saules paneļu risinājumi, tomēr tuvā nākotnē šī tendence varētu mainīties, jo jaunbūvju plānojumos arvien biežāk iekļauj arī saules paneļu instalācijas. Būtiski zināt, ka saules paneļu uzstādīšanai daudzdzīvokļu namos nepieciešams visu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums jeb saskaņojums. Lielākais ieguvums, izvēloties šādu atjaunīgās enerģijas risinājumu, ir izmaksu samazinājums par patērēto elektroenerģiju. Tāpat, lai uzlabotu energoefektivitāti vēl pirms saules paneļu uzstādīšanas, iespējams elektroenerģijas patēriņu samazināt, uzstādot energoefektīvas ierīces, piemēram, LED spuldzes.

Koksnes biomasa (malka, granulas, šķelda, briketes)

Daudzdzīvokļu namos iespējams izmantot arī individuālos vai lokālos siltumapgādes risinājumus, kas ir, piemēram, kamīni, krāsnis un apkures katli, kuros biomasa (malka, granulas, šķelda, briketes) tiek izmantots kā atjaunīgs energoresurss jeb kurināmais. Arī šo apkures iekārtu gadījumā būtiski zināt, ka ne visās daudzdzīvokļu ēkās iespējama to ierīkošana, kā arī jāizvērtē vai šis ir efektīvākais un labākais risinājums mājokļa apsildīšanai. Tomēr, ja koksnes biomasas izmantošana ir piemērots siltumapgādes veids daudzdzīvokļu mājā, svarīgi rūpēties par uzstādītās apkures iekārtas tehnisko darbību, piemēram, izvēloties atbilstošu kurināmo un regulāri iztīrot sakrājušos izdedžus.

Siltumsūkņi

Siltumsūkņu izmantošana ir dabai draudzīgs enerģijas iegūšanas veids un tā kā fosilais kurināmais kļūs arvien dārgāks, šāda risinājuma uzstādīšana daudzdzīvokļu ēkas apsildīšanai ir ilgtspējīgs ieguldījums. Siltumsūkni lietderīgi uzstādīt jauna daudzdzīvokļu nama būvniecības procesā, jo tad šāda apkures sistēma darbojas vislabāk, tomēr ēkās, kuras būvētas jau agrāk, šis siltumapgādes veids būs sarežģīti ierīkojams un bieži arī neefektīvs, ja mājā novērojams liels siltuma zudums.

Informatīvā kampaņa “Gribu dzīvot efektīvi!” tiek realizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni, skaidrojot ēku atjaunošanas efektivitāti un nepieciešamību, kā arī ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanu, atbilstoši valsts piedāvāto līdzfinansējumu iespējām. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Taureņa efekts”.

Kampaņa “Gribu dzīvot efektīvi!” tiek īstenota no Valsts reģionālās attīstības aģentūras budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām.

Attēls: ilustratīvs (canva.com)

TOP Komentāri

avatar