Ārstniecības iestāžu attīstībai būs pieejami vairāk nekā 125 miljoni eiro

Lai īstenotu stratēģiski nozīmīgu ārstniecības iestāžu attīstību, līdz 2023.gada beigām ir pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta finansējums vairāk nekā 125 miljoni eiro*. Šo finansējumu plānots ieguldīt veselības aprūpes infrastruktūrā, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību pacientiem, kas ir īpaši nozīmīgi cīņā ar COVID-19 izraisīto pandēmiju. 

Reaģējot uz COVID-19 izraisīto krīzes situāciju un nepieciešamību stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju kapacitāti un veselības aprūpes sistēmas noturību, t.sk. nodrošinot epidemioloģisko prasību ievērošanu, papildus finansējums ir piešķirts tām ārstniecības iestādēm, kurām ir būtiska loma COVID-19 izraisītās krīzes seku ierobežošanā. Finansējums būs pieejams Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai stacionāra “Gaiļezers” 9.korpusa rekonstrukcijai un Latvijas Onkoloģijas centra atjaunošanai, kā arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra būvniecībai. Stiprinot neatliekamās palīdzības kapacitāti, atbalsts paredzēts arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu autoparka atjaunošanai. Plānots iegādāties vairāk kā 160 automašīnas.

Papildus piešķirts finansējums arī Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A2 jaunā korpusa būvniecības projekta realizācijai. Papildus finansējums piešķirts sakarā ar izmaiņām būvdarbu tehniskā projekta ietvaros, racionālākiem risinājumiem ēkas būvniecībai un telpu izmantošanai jeb intensitātes uzlabošanai, ar mērķi nodrošināt jaunā korpusa pilnu funkcionalitāti atbilstoši mūsdienu prasībām un jaunākajām tendencēm pacientu ārstēšanā. 

Veiktās izmaiņas noteikumos ļaus uzsākt projektu sagatavošanu un uzsākt to īstenošanu. Projektu īstenošana jāpabeidz vēlākais līdz 2023.gada 31.decembrim.

*2020.gada 7. decembrī stājušies spēkā grozījumi 2016.gada 20.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.870. “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu””  (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir veikt 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”. Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra var uzsākt darbu pie projektu atlases dokumentācijas izstrādes un attiecīgi varēs uzaicināt ārstniecības iestādes noteiktos termiņos iesniegt projektus. Savukārt tās ārstniecības iestādes, kurām saskaņā ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir paredzēts iesniegt projektu grozījumus esošajos projektos, var tos vienošanās par projektu īstenošanu noteiktajā kārtībā iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

TOP Komentāri

avatar