Kaņepes Kultūras centrā Kopienas skapja iniciatīvas ietvaros notiks festivāls “Skapis fest”

No 13. līdz 15. martam Kaņepes Kultūras centrā ar dažādām darbnīcām, lekcijām, diskusijām, kino un izstādēm notiks Kopienas skapim jeb Latvijā pirmajam publiskajam pārtikas apmaiņas ledusskapim veltīts festivāls “Skapis fest”. Festivālā piedalīsies vairākas NVO un “zaļā dzīvesveida” atbalstošas organizācijas, piemēram, Zaļā brīvība, Fridays for Future, Zero Waste Latvija, Repair Cafe Riga, Pilsēta cilvēkiem, un vēl citas.

Kopienas skapim pavisam drīz paliks trīs mēneši. Šo mazo jubileju vēlamies atzīmēt kā pienākas… ar neformālu tīklošanās festivālu trīs dienu garumā! Apmeklētāji tiks aicināti iedziļināties tādās tēmās kā ilgtspējība, patērētāju kritiskās domāšanas veicināšana, sociālā uzņēmējdarbība un politiskais aktīvisms,” tā stāsta Kopienas skapja iniciatīvas autore, kā arī “Skapis fest” organizatore Beatrise Amtiga.

Kopienas skapis ir iniciatīva pret pārtikas izšķērdēšanu — tā vietā, lai izmestu ēdienu, kas šķiet nevajadzīgs, negaršīgs vai lieks, cilvēki ir aicināti to atstāt Kopienas skapī, kas atrodas Kaņepes Kultūras centra terasē.

PROGRAMMA:

Visu festivāla laiku: izstādes no plastmas un kaņepes materiāliem, “The Skapis Insider” izstāde; #manskopienasskapis seansi (kopienas ietvaros tapis projekts), īsformāta dokumentālās filmas “Fixed!” seansi (Kanāda); festivāla ietvaros Kaņepes Kultūras centra dārzā taps mākslas darbs.

Piektdiena, 13. marts

18.00 Festivāla atklāšanas diskusija – ilgtspējība un atbildība pret vidi

19.00 Fridays for Future rīkotā “Gājiens nākotnei” afterparty terasē ar bezalkoholisko punšu un DJ

19.30 Dokumentālā filma “Green Gold” (2017, Beļģija) + diskusija

Sestdiena, 14. marts

No 12.00 līdz 18.00 dažādas darbnīcas – iespēja izveidot savu mazies kasti, zobupastu vai vaskadrānas

15.00 uz terases tiks vārīta zupa visiem festivāla apmeklētājiem

19.00 “Lightning Talks & Putlock Buffet”: dažādu iniciatīvu un organizāciju dalībnieki dalīsies pieredzē, projektos un zināšanās par bezatkritumu dzīvesveidu politiku, saikni starp atkritumu samazināšanu un sociāli aktīviem iedzīvotājiem, iespējām un izaicinājumiem, veidojot jaunas iniciatīvas, kā arī par vēl daudz citiem tematiem īsu lekciju un sarunu formātā.

Svētdiena, 15. marts

No 12.00 līdz 16.00 “Bazaar of Opportunities”: ikvienam būs iespēja tikties un aprunāties ar dažādu organizāciju pārstāvjiem. “Bazar of Opportunities” piedalīsies pārstāvji no organizācijām, kas ikdienā strādā/ sastopas ar tādām tēmām kā pilsoniskā sociālā un vides apziņa, politiskās konsultācijas, patērētājdarbība, sabiedrības un kopienas biheiviorisms, kā arī par otrreizēju materiālu pārstrādi praksē. Kā šīs organizācijas darbojas, kur tās var atrast un kā tām var pievienoties?

12.00 – 16.00 aksesuāru, augu un sēklu, kā arī apģērbu maiņa

15.00 dokumentālās filmas “What are we waiting for?” seanss (2016, Francija)

17.30 festivāla noslēguma lekcija: cīņa pret gaisa piesārņojumu

Festivālā piedalīsies pārstāvji no Darbnīcu Parks, Zero Waste Latvija, Fashion Revolution Latvia, Zaļā brīvība, Repair cafe Rīga, Fridays for Future Latvia, Pasaules Dabas Fonds, Augnīca, TAPA, Pilsēta cilvēkiem, Brīvbode, SkeptiCafe, Sabiedrība Sarunai, Augnīca, Sabiedrība Sarunai, Brīvbode, Skepti Cafe.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar