Noslēdzoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomē, Latvijas Pilsoniskā alianse publicē konferences ziņojumu

Noslēdzoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Padomes Ministru komitejā, Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) ir publicējusi ziņojumu par starptautisko konferenci “Partnerības demokrātijai, attīstībai un mieram”, kas 11. un 12. septembrī norisinājās prezidentūras ietvaros. Tajā pievērsās pilsoniskās sabiedrības un lēmumu pieņēmēju sadarbības stiprināšanai, pārrunājot jautājumus par demokrātijas, attīstības un miera izaicinājumiem un to savstarpējo saistību. Konferencē tika diskutēts par tādām tēmām kā mākslīgā intelekta ietekme uz demokrātiju, starptautiskās, nacionālās un vietējā līmeņa partnerības starp iedzīvotājiem un valsti, labas pārvaldības prakses un pilsoniskais aktīvisms.

Konference ilga divas dienas. Pirmajā dienā notika iesildošā sesija “Jaunās un topošās digitālās tehnoloģijas: riski un iespējas demokrātijai”, kas sagatavoja pamatu turpmākajām diskusijām. Iesildīšanās sesijas tēma bija balstīta uz to, kā jaunās digitālās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts rada un paātrina pozitīvo un negatīvo ietekmi, riskus un iespējas uz demokrātiju, cilvēktiesībām un tiesiskumu, ņemot vērā Reikjavīkas deklarāciju. Otrā diena bija veltīta padziļinātai iesaistei tēmās, kas saistītas ar demokrātiju, noturību un labu pārvaldību, un pamatjautājumu izvirzīšanai par to, kā attīstās valdību, daudzpusējo iestāžu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju partnerības dinamika.

“Pilsoniskās sabiedrības jēdziens nav tikai abstrakts termins vai ideāls, tas ir demokrātijas, sociālā taisnīguma un drošības principu dzinējspēks. Pilsoniskā sabiedrība ir pierādījusi, ka tā ir ne tikai valsts galvenais balsts, bet arī tilts draudzībai un sadarbībai tautu starpā. Atbalstot pilsonisko sabiedrību Ukrainā, mēs ne tikai palīdzam Ukrainas demokrātijai, bet arī stiprinām mūsu pašu demokrātiju. Tādējādi mēs ne tikai paužam savu solidaritāti ar Ukrainas tautu, bet arī stiprinām savu drošību un stabilitāti Eiropā un ārpus tās, kas ir arī galvenā konferences tēma,” stāsta LPA direktore Kristīne Zonberga.

Publicētajā ziņojumā ir apkopota konferences programma. Tajā iekļauti runu un visu paneļdiskusiju kopsavilkumi, kā arī galvenie secinājumi un neatbildētie jautājumi. Ziņojums sastāv no konkrētiem ieteikumiem Eiropas Padomei, citām starptautiskām iestādēm, valdībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai īstenotu Reikjavīkas deklarāciju un stiprinātu demokrātiju mūsu reģionā un ārpus tā. Šis dokuments ir iesniegts Eiropas Padomes institūcijām, Parlamentārajai asamblejai un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas jau ir iesaistītas Eiropas Padomes darbā.

Ar ziņojumu var iepazīties šeit.

Konferenci organizēja Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Latvijas Platformu attīstības sadarbībai, Valsts kanceleju, Saeimu un Aktīvo iedzīvotāju fondu Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros.

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk nekā 140 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar