83% aptaujāto atzīst, ka slimnīcā pret viņiem vienmēr izturējās ar cieņu

Bērnu slimnīca Latvijā ir pirmā veselības aprūpes iestāde, kurā akcentēja pacientu pieredzes lielo nozīmi veiksmīgā atveseļošanās procesā. Pacientu pieredzes uzlabošana ir nepārtraukts darbs un jau kopš 2018. gada Bērnu slimnīcā aptaujā vecākus un pusaudžus, kopš pagājušā gada – arī mazākus bērnus līdz 14 gadu vecumam, lai uzzinātu, kurās jomās nepieciešami uzlabojumi. Pacientu pieredzes nedēļā apkopoti jaunākie dati, kas parāda, ka Bērnu slimnīcā gandrīz vienmēr – vairāk nekā 80% gadījumu – apjautājas, vai bērnam nesāp, un pret visiem izturas ar cieņu.

“-Cik bieži, Jūsuprāt, starp ārstiem, māsām un citiem slimnīcas darbiniekiem bija laba komunikācija saistībā ar Jūsu bērna aprūpi un ārstēšanu?

-Vai mediķis izskaidroja, ka Jūs varat apskatīt vizītes izmeklējuma dokumentus Bērnu slimnīcas Pacientu portālā?

-Vai uzturēšanās laikā ārstniecības personāls palīdzēja Jūsu bērnam pārvarēt bailes un satraukumu?” (*Daži no aptaujas jautājumiem vecākiem.)

Bērni nereti ļoti satraucas, kad nokļūst slimnīcā, tāpēc tikpat svarīgi kā pajautāt par sāpēm (to pajautā 85% gadījumu), ir noskaidrot, vai bērns nav nobijies. 67% aptaujāto atzīmējuši, ka ārstniecības personāls Bērnu slimnīcā ir palīdzējis bērnam pārvarēt bailes un satraukumu. 

“Pozitīva pacientu un viņu ģimeņu pieredze ir viena no Bērnu slimnīcas stratēģiskajām prioritātēm. Esam gandarīti, ka gandrīz visi aptaujātie pacienti un viņu vecāki atzīst – Bērnu slimnīcā pret viņiem izturējās ar cieņu. Tikpat svarīga ir ikkatra Bērnu slimnīcas darbinieka empātskā rīcība, iepazīstināšana ar sevi, spēja uzklausīt un palīdzēt, cik vien tas nepieciešams. Domājot par pacientu pieredzi slimnīcā, lielāko vērību pievēršam sāpju, baiļu un satraukuma mazināšanai, un augstais vērtējums aptaujas anketās rāda, ka darām to pareizi. Taču vēl ir jomas, kurās mums vajadzētu panākt uzlabojumus,” atzīst Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

Iepriecinoši, ka uzlabojušies aptaujas anketu rādītāji par to, vai pacienti un viņu vecāki ieteiktu citiem saņemt pakalpojumus Bērnu slimnīcā. Pieredze, saņemot ambulatoros pakalpojumus, allaž tiek vērtēta augstāk nekā pieredze nodaļās, kur pacientiem nākas pavadīt ilgāku laiku.

“Priecājamies, ka Neatliekamās medicīnas centrā, kur pacientu pieplūduma dēļ nereti ir pat vairākas stundas jāgaida rindā pie ārsta, savu palīdzīgo roku sniedz brīvprātīgie, kurus jau divus gadus aicinām mums pievienoties. Vēlamies, lai turpmāk brīvprātīgie atbalstītu pacientus ne tikai Neatliekamās medicīnas centrā, bet arī stacionāra nodaļās, jo slimnīcā allaž ir kādas neskaidras lietas, kas rada nevajadzīgu satraukumu. To pamanīt, laicīgi sniegt skaidrojumus vai pavisam praktisku palīdzību var tieši brīvprātīgie,“ atzīst Linda Lagūna, Pacientu pieredzes vadības daļas vadītāja.

Bērnu slimnīcā pacientu pieredzes uzlabošanai paveikts patiešām daudz. Darbinieki tiek apmācīti, kā veidot cieņpilnu komunikāciju, var saņemt psiholoģisko palīdzību, lai neizdegtu.

Pacientiem Drosmes kastēs vienmēr ir rotaļlietas, kas tiek piedāvātas, ja bērniem jādodas uz kādu procedūru vai izmeklējumu. Gudri rotaļājoties, gaidāmajām procedūrām mazākos pacientus sagatavo Pediatrijas spēles speciālisti. Pie lielākiem un mazākiem bērniem uz nodaļām dodas pedagogi, kuri palīdz īsināt laiku radošās nodarbēs. No šī gada sākuma pie vairākiem pacientiem reizi nedēļā dodas kanisterapijas speciālisti ar īpaši apmācītiem suņiem.

Lai sniegtu sociālu un psihoemocionālu atbalstu, Bērnu slimnīca īsteno vērienīgu projektu, piedāvājot palīdzību ne tikai smagi slimiem bērnam, bet arī viņu ģimenes locekļiem. Atbalstu sniedz psihologi, sociālie darbinieki, auklītes, PEP mammas un kapelāns.

Bērnu slimnīcas vide pēc iespējas tiek veidota tā, lai būtu tuvāka bērnam drošajai mājas videi. Uz sienām un pat griestiem pacientus sveicina dažādi dzīvnieciņu attēli, uzgaidāmajās zonās izvietoti ekrāni, kur tiek demonstrētas animācijas filmas. Ar ziedotāju atbalstu tiek gādāts, lai maltītes būtu sabalansētas un garšīgas. Ir vairākas rotaļu istabas, labiekārtots rotaļu laukums ārtelpā. Tomēr nekas nespēj aizstāt cieņpilnu un atbalstošu attieksmi pret katru Bērnu slimnīcas apmeklētāju. Tāpēc ļoti aicinām katru, kurš pēc apmeklējuma Bērnu slimnīcā saņem aptaujas anketu, to aizpildīt. Tikai kopīgiem spēkiem, pievēršot uzmanību katrai niansei, varēsim arī turpmāk uzlabot pacientu pieredzi Bērnu slimnīcā.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar