Kustība “Par!” valde pilnā sastāvā atkāpjas

Šodien partijas Kustība “Par!” valdes priekšsēdētājs un valde pilnā sastāvā atkāpās, uzņemoties atbildību par 14. Saeimas vēlēšanu rezultātiem. Valdes locekļi turpinās pildīt savus pienākumus līdz ārkārtas kongresam, kas tiks sasaukts 3. decembrī.

Ārkārtas kongresā tiks ievēlēta jauna valde, jauns priekšsēdētājs un pieņemti lēmumi par partijas stratēģiju nākošajiem četriem gadiem.

Līdz ārkārtas kongresam tiks izvērtēts pēdējo četru gadu darbības un četru vēlēšanu rezultāti. Izvērtēšana tiks veikta, iesaistot partijas institūcijas (pārskata padomi, domi), biedrus un ārējos ekspertus, pēc iespējas nodrošinot objektivitāti un vispusīgu analīzi. Tiks izvērtēta arī partiju apvienības “Attīstībai/Par!” darbība un pieņemti lēmumi par tās turpmāko darbību.

Valde uzskata, ka Kustībai “Par!” ceļš Latvijas sabiedriskajā un politiskajā dzīvē ir jāturpina. Tam nepieciešami organizatoriski, finansiāli un reputācijas resursi. 

Kustības “Par!” deputāti, kas ievēlēti 13. Saeimā no apvienības, un tās virzītajiem ministriem ir pēc labākās sirdsapziņas jāpilda tiem uzticētie pienākumi līdz 13. Saeimas pilnvaru beigām.

Foto: kustibapar.lv

TOP Komentāri

avatar