RPNC Tvaika ielā pēc renovācijas atklāj divus slimnīcas vēsturiskos korpusus

Ceturtdien notika Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) renovēto vēsturisko  3. un 4. korpusu Tvaika ielā 2 svinīgā atklāšana. 

Sveicot viesus, RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce izteica pateicību visiem, kuri bijuši iesaistīti ēku atjaunošanā, visām valsts institūcijām, kuras ir gan kontrolējušas, gan konsultējušas visā projekta laikā, kā arī visiem centra mediķiem un speciālistiem par pacietību būvniecības laikā, kad nereti, pārraktu kabeļu dēļ, nācās palikt bez elektrības un sakariem: “Novēlu visiem kolēģiem, lai jauka darba vide un pacientam patīkama atrašanās šeit, saņemot ārstēšanas pakalpojumus.”

LR  Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene: “Mums jāturpina strādāt pie pārmaiņām veselības aprūpes jomā, pie pārmaiņām infrastruktūrā, bet mēs visi saprotam, ka inovatīvi, jauni pakalpojumi nav tikai ēkas, ka tas ir domāšanas jautājums, resursu pieejamība, vēlme, tā pati stigmatizācijas mazināšana. Tieši to vislabāk saprotat jūs, kas te daudz gadus strādā, ka bez skaistām, jaunām un labāk ēkām, kur gan pašiem darbiniekiem, gan pacientiem justies labi, ir grūti inovēt un piedāvāt jaunus pakalpojumus, līdz ar to ir milzīgs prieks, ka šis ir tapis.”

Svinīgo atklāšanu muzikāli papildināja Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēknes Debora Ansone un Sofija Gorbaņova, izpildot Franca Antona Hoffmeistara Vijoles un čella duetu nr.1.

Pārbūvētajā 3. ēkā izvietota duālo diagnožu, tai skaitā ēšanas traucējumu nodaļa.  Nereti ar NMPD atvestie pacienti nav tikai psihiatriski vai tikai narkoloģiski pacienti  – “duālās diagnozes” jeb komorbiditātes raksturo veselībai kaitīgu atkarības vielu lietošanu vai atkarību un psihisku slimību vienlaicīgu pastāvēšanu. Šīs duālās saslimšanas ir smagākas, un nereti tām ir hroniska gaita, tās saistītas ar pazeminātu dzīves kvalitāti, bezdarbu, interpersonālo attiecību pasliktināšanos, kā arī ar paaugstinātu pašnāvības risku un dzīvildzes mazināšanos. Savukārt, par pusaudžu ēšanas traucējumu pieaugumu ne reizi vien informējusi Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) – 2021. gadā Bērnu slimnīcā kopējais pirmo reizi diagnosticēto ēšanas traucējumu, kuros ietilpst anoreksija, bulīmija, kompulsīvā pārēšanās un selektīvā ēšana, skaits bija 104, no tiem anoreksija tika diagnosticēta 75 pacientiem. 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos jaunu anoreksijas gadījumu skaits vien ir bijis 182!  Tagad pusaudži no 16 gadu vecuma varēs meklēt palīdzību ēšanas traucējumu saistībā arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā. 

Savukārt, 4. ēkā realizēta atkarības pacientu ārstēšana, tai skaitā ilgtermiņa farmakoterapijas programma ar metadonu un Minesotas motivācijas programma. Tāpat izveidots pacietu informācijas centrs – tas ir  atbalsta, saziņas un apmācību centrs pacientiem un viņu tuviniekiem resocializācijas vajadzībām, kas ietver sociālās, psiholoģiskās, izglītības, komunikācijas un nodarbinātības vajadzības, ar iespējām veidot pacientu darbu izstādes, būs arī neliela bibliotēka un lasītava pacientiem.

Pacienti 4. korpusa jaunajās telpās uzturēties sāks ar nākamo nedēļu, savukārt 3. korpusā – aptuveni pēc mēneša, kad tiks pabeigti visi telpu iekārtošanas darbi.  

Abu ēku kopējā atjaunotā telpu platība  ir 1950,5 m2. (3. korpuss – 975,9 m2 un  4. korpuss – 974,6 m2.)

Vēsturisko 3. un 4. korpusu pārbūve realizēta Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta  Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība”  ietvaros un izmaksāja 8,3 miljonus eiro, jeb 8 354 100 eiro tai skaitā PVN, no tiem 85 % jeb 7 100 985 eiro ir ERAF finansējums, 9% jeb 751 869 eiro ir valsts budžeta finansējums un 6% jeb 501 246 eiro ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra finansējums. 

Projekta aktivitātes mērķis ir Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” kā ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība, nodrošinot plašāku ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kā arī nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu psihiatrijā un narkoloģijā.

Līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “TORENSBERG” tika noslēgts 2022. gada augustā un būvniecība tika uzsākta 2022. gada septembrī.

Abas ēkas ir 200 gadus vecas – tās atklātas 1824. gada 21. septembrī, kad atklāta “Aleksandra augstumu” slimnīca. Saturs tajās pa laikam ir mainījies. Padomju laikos 4. ēkas pirmajā stāvā līdz 2014. gadam bija Uzņemšanas nodaļa, kādu laiku te bijis arī dienas stacionārs, 2. stāvā – iecienītā 20. neirožu nodaļa, kas pārcelta uz Ambulatoro centru “Veldre”, galā pie Aptiekas ielas bijusi Ambulatoro tiesu ekspertīžu nodaļa. Kad Rīgas psihiatrijas centru apvienoja ar reorganizēto Narkoloģijas valsts aģentūru un tika izveidots RPNC Narkoloģiskās palīdzības dienests, 1. stāva galā pie Aptiekas ielas 2009. gada rudenī atvēra metadona kabinetu, bet 2. stāvā jau bijusi akūto stāvokļu narkoloģijas nodaļa.  3. ēkā, kur būs duālo diagnožu stacionārās nodaļas, padomju laikos bija 11. un 19.  gerontoloģijas sieviešu nodaļa. 2007. gadā tur iekārtoja stacionāro narkoloģijas nodaļu un Minesotas programmas nodaļu. 

Abu ēku gaišās, publiski pieejamās telpas ir noformētas ar ķīniešu mākslinieka Zhang Hongyun ( Latvijā viņu sauc vienkārši par Džonu) 30 akvareļiem. Viņš dzimis Ķīnā, ir ieguvis arhitekta izglītību, bet savas sajūtas izpauž glezniecībā. Pēdējos gadus mākslinieks dzīvo Latvijā, kuras daba ir viņa iedvesmas avots. Viņa akvareļi ir klusas, lakoniskas un maigas Latvijas ainavas, kas vairo līdzsvara un miera izjūtu nemierīgajā pasaulē. Mākslinieks apsver domu par savu akvareļgleznu atdāvināšanu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram ārstniecības vides pilnveidošanai. Būdams sociāli aktīvs cilvēks, mākslinieks jau iepriekš ir dāvinājis savus akvareļus slimnīcām, skolām un muzejiem Ķīnā un Latvijā.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar