Būvvalde: nav izprotami atsevišķu būvniecības ekspertu izteikumi

„Mums nav izprotami plašsaziņas līdzekļos izskanējušie atsevišķu sertificētu un būvniecības normatīvus pārzinošu personu viedokļi, ar kuriem tiek apšaubīta Būvvaldes darbinieku kompetence, veicot lielveikalu MAXIMA un RIMI vizuālo apsekošanu, jo saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem jebkura būves vai tās daļas tehniskā apsekošana vispirms sākas tieši ar vispārīgu būves vizuālu apskati. Un jāuzsver, ka tikai un vienīgi vizuālas apskates laikā konstatētie redzamie būves vai tās daļu bojājumi var būt par pamatu būves vai tās daļas turpmākai detalizētai izpētei,” skaidro Inguss Vircavs, Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs.

Atbilstoši spēka esošiem normatīvajiem aktiem, Būvvaldei nav piešķirtas tiesības veikt ekspluatācijā nodotu ēku detalizētu tehnisko apsekošanu, savukārt par ēkas tehnisko stāvokli un drošumu jārūpējas tās īpašniekam, tādēļ Būvvalde varēja veikt tikai objektu vizuālu novērtēšanu. Ņemot vērā traģiskos 21.novembra notikumus Zolitūdē un tiem sekojošo pastiprināto sabiedrības interesi par citu lielveikalu tehnisko stāvokli un drošību, vizuālu lielveikalu t.sk. RIMI tehniskā stāvokļa novērtēšanu veicām iespējami ātrāk. Objektu, kuros tika konstatēti vizuāli bojājumi, īpašnieku pārstāvji tika informēti par nepieciešamību nekavējoties pieaicināt neatkarīgus sertificētus ekspertus, lai veiktu tehniskās apsekošanas, tāpat  īpašniekiem tika sagatavotas vēstules, kurās Būvvalde aicināja veikt to īpašumā esošo būvju detalizētu tehnisko apsekošanu, lai pārliecinātos par vizuālās apskates laikā konstatēto bojājumu iespējamo ietekmi uz būves drošību un konstrukciju nestspēju.

„Atzinīgi vērtējam faktu, ka RIMI lielveikalu īpašnieki, ņemot vērā arī Būvvaldes vēstulēs pausto aicinājumu, kā krietnam un rūpīgam saimniekam pienākas ir uzsākuši detalizētu to īpašumā esošo lielveikalu tehnisko apsekošanu. Turklāt, ņemot vērā pastiprinātās sabiedrības bažas, veic to operatīvi! Ceru, ka šāda atsaucība būs attiecināma arī uz atzinumu iesniegšanu Būvvaldē.” uzsver I.Vircavs.

Tehniskās apsekošanas pamatā ir būves vispārīga vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus, ja tādi tiek konstatēti. Balstoties uz vizuālās apskates rezultātiem tiek pieņemts lēmums par nepieciešamību ierosināt vai neierosināt detalizētu būves tehnisko izpēti.

Rīgas pilsētas būvvalde

Lasi vēl

TOP Komentāri

Komentē anonīmi vai Ienāc profilā, lai komentētu
avatar

Populāri

Runā

Jaunākais

Interesanti

Nejauši