Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības pikets

5.jūlijā iepretim Autotransporta direkcijai (Vaļņu iela 30, Rīgā) arodbiedrība LAKRS rīkoja sanāksmi-piketu par prasībām sociālo garantiju iekļaušanu atklātā konkursa nolikumā.

Kopš 2018.gada oktobra mēneša arodbiedrība LAKRS ir iesniegusi prasības Aautotransporta direkcijai, bet šajā laikā, diemžēl, arodbiedrība tikai uzklausīta, jo neviens no pamatprasību priekšlikumiem nav iekļauts iepirkuma dokumentācijas projektos. To pašu var attiecināt arī uz Satiksmes ministriju.

Vai valdības deklarācijā (sadaļa :“Gudra transporta politika” 87.punkts) paustā apņemšanās mazināt dotāciju apjomu nozīmē, ka tas atkal tiks darīts uz autobusu vadītāju un citu transporta darbinieku algu, zemo sociālo garantiju rēķina? Tam arodbiedrība LAKRS biedri nevar piekrist.

Arodbiedrības pamatprasības:

 • NOTEIKT DARBA ALGU AUTOBUSA VADĪTĀJAM 10.00 EUR/h.
 • NOTEIKT SAMAKSU PAR DARBGATAVĪBAS LAIKU SĀKOT AR 3 STUNDU AUTOBUSU VADĪTĀJAM NOTEIKTĀS STUNDAS TARIFA LIKMES APMĒRĀ.
 • DARBA ALGAS PIEAUGUMAM PAREDZĒT PAKALPOJUMA CENAS PĀRSKATĪŠANAS KĀRTĪBĀ PEC VAIRĀKIEM KRITĒRIJIEM:
  • Darba samaksas pieaugums tautsaimniecībā;
  • inflācija;
  • minimālās algas izmaiņas;
  • c. izmaiņas
 • NOTEIKT UN NODROŠINĀT PĀRTRAUKUMUS DARBĀ, JA DARBA LAIKS IR NO:
  • 6-9 stundām: 30 min.
  • 9-12 stundām: 45min.
  • ilgāk par 12 stundām: 60min.
 • DARBA KOPLĪGUMA ESAMĪBA UZŅĒMUMĀ.
 • IZDEVUMU, KAS SAISTĪTI AR NOSŪTĪŠANU UZ APMĀCĪBĀM UN SAISTĪBĀ AR KVALIFIKĀCIJAS KODA (95.kods) ATJAUNOŠANU, SEGŠANA AUTOBUSU VADĪTĀJIEM.

Tāpat arodbiedrība prasa PALIELINĀT DARBA ALGU autobusu šoferiem un citiem transporta darbiniekiem vismaz par 20%  2020.gadā, tam paredzot atbilstošas dotācijas no valsts budžeta.

Sabiedriskā transporta padome aicināta slēgtajā sēdē pieņemt atbildīgus lēmumus, vēl jo vairāk tamdēļ, ka “Transporta politika” ir viena no svarīgākajām sadaļām NAP 2021-2027 un tā nav diskutēta ar sociālajiem partneriem NTSP.

TOP Komentāri

avatar