Pašvaldība turpmāk sniegs lielāku atbalstu privātajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm

Trešdien, 20. decembrī, Rīgas domes deputāti akceptēja jaunos Rīgas domes saistošos noteikumus “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā”, kas nākamgad paredz lielāku pašvaldības atbalstu privātajām akreditētajām sporta izglītības iestādēm un sportistu, komandu dalībai dažāda mēroga sacensībās. 

“Priecājos, ka esam izveidojuši papildu jaunas atbalsta programmas Rīgas bērnu un jauniešu izaugsmei sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni jomās, jo mums rūp ikviena bērna un jaunieša vēlme kļūt par labāko kādā no nosauktajām jomām. Atbalsts privāto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu kapacitātei ir nozīmīgs, lai sasniegtu Rīgas nospraustos mērķus ceļā uz izcilību,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšssēdētāja Laima Geikina

Ar nākošo gadu paredzēts ievērojami palielināt atbalstu privātajām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm, sporta spēļu komandām un Rīgas veterānu sporta organizācijām to kapacitātes stiprināšanai. Pašvaldība saglabās līdzfinansējuma saņemšanas iespējas  sporta organizācijām sportistu dalībai sacensībās un dažāda līmeņa sporta sacensību organizēšanai Rīgā, kā arī pašvaldībai nozīmīgu darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai, bērnu un jauniešu nometņu un brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pašvaldība atbalsta sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanu, tostarp dalību sacensībās, piešķirot naudas līdzekļus juridiskām personām, lai sekmētu rīdzinieku fizisko aktivitāti, iespēju sasniegt augstus sportiskos rezultātus un veicinātu jauniešu līdzdalību, kā arī iniciatīvu īstenošanu. Saistošie noteikumi nosaka arī prasības līdzfinansējuma saņēmējiem, līdzfinansējuma veidu un apmēru, līdzfinansējuma piešķiršanas un atmaksas kārtību.

Lēmums par Rīgas domes jaunajiem saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” pieņemts Rīgas domes sēdē. Noteikumi stāsies spēkā no 2024. gada 1. janvāra. 

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar