Rīgas dome iesaistīsies starpinstitūciju sadarbībā, lai risinātu bērnu uzvedības problēmas

Piektdien, 31. maijā, Rīgas domes Labklājības departaments Vērmanes dārzā rīkoja paneļdiskusiju “Tie jau ir tikai bērni. Vai mūsējie?”. Tās mērķis bija konstatēt nozīmīgākās problēmas darbā ar jauniešiem un vienoties par nepieciešamo sadarbību starp institūcijām. Diskusijas gaitā izskanējušās idejas tiks apkopotas un iesniegtas Valsts kancelejai, lai tās izskatītu darba grupā, kas strādās ar bērnu uzvedības problēmu prevencijas jautājumiem. Šajā darba grupā piedalīsies arī Rīgas pašvaldība.

“Ja mēs vienmēr darām to pašu, tad nevaram sagaidīt citādāku, labāku rezultātu. Atbildīgajiem ir jāiedziļinās pēc būtības, institūcijām jāsadarbojas un izlēmīgi jārod risinājumi, kā nepazaudēt jauniešus, kurus pieaugušie atstājuši novārtā. Paldies Rīgas domes Labklājības departamentam par visu pušu iesaisti un šī vērtīgā pasākuma rīkošanu!” saka Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola. 

Diskusijas laikā tika analizēti bērnu un jauniešu uzvedības problēmu un atkarību izraisošu vielu lietošanas cēloņi un apspriestas iespējas, kā tos novērst, sadarbojoties iestādēm un institūcijām, kā arī akcentēta problēma – kā palīdzēt ģimenēm ne tikai krīzes situācijās, bet gan veidot atbalsta sistēmu. Speciālisti un eksperti raksturoja, kādi pakalpojumi pašlaik pieejami bērniem ar atkarību problēmām un uzvedības traucējumiem un kas tos nodrošina; vai pastāv sadarbība starp institūcijām un kā to pilnveidot; vai ģimene ir atbalsts bērnam grūtībās; kādu atbalstu jaunieši saņem, atrodoties bērnu uzturēšanās iestādēs; cik iedarbīgs būtu integrēts pakalpojums, kad ne tikai konstatētu problēmu, bet arī nekavējoties sāktu to risināt, iesaistot speciālistus. 

Dalībnieki uzsvēra, ka nepieciešams valsts atbalsts. Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos Pēteris Vilks pieļāva, ka jau šogad tiks izveidots pakalpojums bērniem un jauniešiem, kuri atrodas alkohola reibumā vai apreibinošu vielu izraisītā bezpalīdzīgā stāvoklī publiskā vietā. Katru gadu tādu ir ap 200. 

“Starpinstitūciju sadarbība šo jautājumu risināšanā ir ārkārtīgi svarīga, un esam gandarīti, ka iesaistījusies Valsts kanceleja. Institūcijām un nozarēm ir jāsadarbojas, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Šajā diskusijā izskanējušās idejas un ierosinājumus apkoposim un pievienosim vēstulei Valsts kancelejai, jo pašvaldībai ir jāsniedz atbilde par dalību darba grupā, kas strādās ar bērnu uzvedības problēmu prevencijas jautājumiem, lai tad, kad tiksimies, varētu meklēt jau konkrētus risinājumus,” saka Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte. 

Diskusija veidota, atsaucoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu ““Problēmbērni” – pieaugušo neizdarības spogulis”, kurā tika vērtēts, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu. Revīzijā secināts: lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērna uzvedībā un iesaistīties to risināšanā, Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanas risku, īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešamie atbalsta pakalpojumi. 

Foto: Rīgas dome

TOP Komentāri

avatar