Piektā gadalaika – atbūdas – izbaudīšanai Dvietes palienē jāsaņem atļauja

Dvietes palienē sācies piektais gadalaiks – atbūda jeb teritorijai raksturīgās ievērojamās ūdens līmeņa svārstības, kad ilgstoši pārplūst upes, ezeri un applūst tuvējās pļavas. Šis ir unikāls laiks, ko steidz izmantot laivotāji un putnu vērotāji, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) arī šogad pakalpojuma sniedzējiem izsniegs atļaujas organizētiem laivu braucieniem dabas parka “Dvietes paliene” applūstošajās teritorijās.

Pārvalde atgādina, ka atļauju izsniegšana un kontrole sabalansē sabiedrības vajadzības un dabas aizsardzības intereses, veicinot ekotūrismu.

Atļaujas tiek izsniegtas pakalpojumu sniedzējiem, kas izīrē laivas un nodrošina publiskus pasākumus atbūdas laikā vairāk nekā 50 dalībniekiem. Trīs dienas pirms maršruta veikšanas pasākuma organizētājam jāpiesaka laivošanas laiks, dalībnieku un laivu skaits, rakstot uz e-pasta adresi latgale@daba.gov.lv. Atļauju izsniegšana ir bezmaksas.

Laivotājiem jāņem vērā – lai neradītu traucējumu putniem, savvaļas zirgiem un govīm, kā arī bīstamību pasākuma dalībniekiem, jāievēro klusums un piesardzība un dzīvniekiem nav jātuvojas,” pauž pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektore Irēna Skrinda.

Atļauju izsniegšana ir viens no veidiem, kā novērtēt apmeklējuma noslodzi dabas liegumā atbūdas laikā. Pagājušajā gadā atļaujas šīm aktivitātēm pārvalde izsniedza pirmo reizi. Tās saņēma septiņi pakalpojuma sniedzēji un kopējais laivotāju skaits bija 815 cilvēki. “Veicām kontroli un secinājām, ka atpūtnieki atbildīgi un cieņpilni izturējās gan pret dabu, gan privātīpašumiem. Ļoti ceram, ka tā būs arī šogad,” piebilst I. Skrinda.

Šogad pārvalde īpaši uzraudzīs, lai laivotāji nolaiž laivas ūdenī tikai tam īpaši paredzētās vietās, un ar mehāniskiem transportlīdzekļiem nepārvietojas ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Kā arī pārvalde aicina – redzot pārkāpumus (trokšņošanu, pārvietošanos ar motorizēto ūdenstransportu, nobraukšanu no ceļiem) zvanīt pa tālruni 26313500 un ziņot par novēroto.

Dvietes paliene atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā “Dvietes paliene”. Latvijā tā ir viena no svarīgākajām putnu koncentrēšanās vietām pavasara migrācijas laikā vietām un applūstošo palieņu platības ir izcili piemērotas daudzām putnu sugām. Kopējais ūdensputnu skaits pavasara migrācijas laikā Dvietes palienē vienlaicīgi var pārsniegt pat 30 000 īpatņu.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar