SPRK atļauj SIA “BITE Latvija” un SIA “Unistars” kopīgu ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) atļauj SIA “Bite Latvija” un SIA “Unistars” kopīgi izmantot ierobežotas 1,8 GHz un 3,6 GHz radiofrekvenču joslas 5G tīkla attīstībai Latvijā. Sadarbības īstenošanas rezultātā mobilo elektronisko sakaru lietotājiem būs ieguvumi no spēcīgas konkurences visu trīs Latvijas mobilo elektronisko sakaru tīkla operatoru starpā, piemēram, plašāks pakalpojumu klāsts un augstāka pakalpojumu kvalitāte.

Pērn 12.augustā SPRK saņēma SIA “Bite Latvija” un SIA “UNISTARS” iesniegumu, kurā abi operatori lūdza atļaut kopīgi izmantot katram jau lietošanā esošās ierobežotās radiofrekvenču joslas – 1,8 GHz un 3,6 GHz.

SIA “Unistars” kapitāla daļas pilnībā pieder SIA “Bite Latvija”. Atbilstoši Konkurences likumam abi komersanti tiek uzskatīti kā viens tirgus dalībnieks. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā (ESL) noteikto, kopīgu ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošanu SPRK vērtē arī tad, ja šāda pieprasījuma iesniedzēji ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku.

“Kopīga radiofrekvenču joslu izmantošana ir izplatīta prakse Eiropas valstīs, kas nākotnē visticamāk paplašināsies. Mūsu uzdevums bija izvērtēt, vai abu operatoru – SIA “Bite Latvija” un SIA “Unistars” sadarbība saglabā esošo konkurenci mobilo elektronisko sakaru tirgū Latvijā. Šim nolūkam SPRK analizēja ieguvumus no kopīgās sadarbības, veicot pretfaktisko analīzi saskaņā ar Eiropas Elektronisko sakaru regulatora iestādes (BEREC) noteikto pieeju. Savu lēmumu esam balstījuši gan uz Eiropas Savienības, gan nacionālajiem tiesību aktiem. Secinājām, ka radiofrekvenču kopīgas izmantošanas rezultātā konkurences līmenis nesamazināsies,” skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola. 

Ar šo lēmumu SPRK atļauj abiem operatoriem kopīgi izmantot tiem lietošanā esošās ierobežotās radiofrekvenču joslas. Kopīga ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošana palielinās to izmantošanas efektivitāti, saglabājot konkurenci starp visiem trīs lielajiem mobilā elektronisko sakaru tīkla operatoriem Latvijā. Plānotā sadarbība veicinās mobilo elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību, radot labumu mobilo elektronisko sakaru tīkla operatoru galalietotājiem ilgtermiņā, kā arī samazinot 5G tīkla ieviešanas izmaksas. Galalietotājiem būs iespēja izvēlēties starp vairākiem operatoriem, kuriem ir stimuls nodrošināt jaunus pakalpojumus, ieviest inovācijas un uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

SPRK lietas izpēti veica nepilnus 6 mēnešus, paralēli organizējot gan darba sanāksmes ar abiem operatoriem un vairākkārtīgi pieprasot sniegt papildu informāciju, gan lūdzot sniegt informāciju un viedokli pārējiem tirgū esošajiem operatoriem, Satiksmes ministrijai un VAS “Elektroniskie sakari” (VASES). Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā minēto pienākumu, SPRK organizēja arī atklātu un caurredzamu publisko konsultāciju.

SPRK atgādina, ka kopīga ierobežotas radiofrekvenču joslas izmantošana nozīmē, ka to vienlaikus izmanto komersanti, no kuriem vismaz vienam ir piešķirtas vai nomas ceļā saņemtas attiecīgās lietošanas tiesības. Atbilstoši regulējumam SPRK ir jānodrošina, lai ierobežotas radiofrekvenču joslas tiek efektīvi izmantotas, un SPRK pienākums ir novērtēt, vai kopīga ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošana nesamazina konkurences līmeni tirgū.

Kopīga ierobežotu radiofrekvenču joslu – 1,8 GHz (proti, 1760–1785 MHz; 1855–1880 MHz) un 3,6 GHz (proti, 3450–3500 MHz; 3600–3650 MHz (Rīgā); 3700–3750 MHz) izmantošana var tikt uzsākta no 2023. gada 10.februāra, paredzot atsevišķus specifiskos lietošanas tiesību nosacījumus.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar