Pētījums atklāj apaļā jūrasgrunduļa mazkustīgo dzīvesveidu

Pērn Dabas aizsardzības pārvaldes projekta LIFE REEF partneris Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūts “BIOR” (institūts) uzsāka apaļā jūrasgrunduļa pētījumus Baltijas jūras piekrastē, ar īpašām atzīmēm Dienvidkurzemes piekrastē un Rīgas līča jūrā atlaižot 8 000 apaļos jūrasgrunduļus. Saņemot 245 ziņas par iezīmēto apaļo jūrasgrunduļu noķeršanu un atlaišanu, pētnieki secina, ka apaļajam jūrasgrundulim ir novērojama izteikta teritoriāla uzvedība. Proti, 66 % no visiem iezīmētajiem apaļajiem jūrasgrunduļiem divu nedēļu laikā pēc izlaišanas jūrā tie aizvien atradās teju divu kilometru rādiusā no sākotnējām izlaišanas vietām.

“Lielā mērā šo pasīvo kustības dinamiku var skaidrot ar sugai raksturīgo slikto peldspēju un mazkustīgo dzīvesveidu,” uzsver institūta Zivju resursu pētniecības departamenta speciāliste Loreta Rozenfelde. Un turpina: “Pētījuma izdošanās tiešā mērā bija un ir atkarīga no zvejnieku līdzdarbības. Viņu atsaucība un ziņojumi ļāvuši nonākt pie pirmajiem apaļā jūrasgrunduļu pētījuma secinājumiem, kas turpmāk būs svarīgs pieturpunkts zvejas pārvaldības plāna izstrādes procesos.” 

Ja Baltijas jūrā ir noķerts vēl kāds apaļais jūrasgrundulis ar T veida atzīmi jeb enkurzīmēm, aicinām par to ziņot institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni 20239304 vai rakstīt ziņu uz e-pastu ivars.putnis@bior.lv. Atgādinām, ka par informācijas sniegšanu ir paredzēta atlīdzība.

Divu gadu laikā pētījumā iezīmēti jau 8 000 apaļie jūrasgrunduļu – no tiem 4 000 atlaisti Rīgas jūras līcī un 4 000 Baltijas jūras atklātajā daļā. T veida zīme tiek ievietota katras zivs augšējā spurā, un tajā ietverts uzraksts “BIOR RIGA” un īpašs četru ciparu kods. T veida  zīmju izmantošana ir plaši pazīstama prakse zivs migrācijas pētījumos. Apaļo jūrasgrunduļu izlaišanas vietas tika izvēlētas, balstoties uz augstāko zvejas aktivitāti, palielinot iespējamību atgūt iezīmētās zivis. 

Dabas aizsardzības pārvalde LIFE REEF jeb “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” īsteno kā vadošais partneris sadarbībā ar institūtu un Daugavpils universitātes aģentūru “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”. 

LIFE REEF projektā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4 116 kvadrātkilometru platībā. Plašāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē reef.daba.gov.lv.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

Foto: L. Rozenfelde

TOP Komentāri

avatar