Noslēgto laulību skaits sarucis par 28,9 %

2024. gada pirmajos trīs mēnešos reģistrētas 1 074 laulības, kas ir par 437 laulībām jeb 28,9 % mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Noslēgto laulību skaits pēdējos gados pakāpeniski palielinājās, taču šī gada sākumā atkal sarucis – 2024. gada 1. ceturksnī noslēgts par 656 laulībām jeb 37,9 % mazāk nekā 2020. gada pirmajos trīs mēnešos, kad reģistrēja vairāk nekā 1,7 tūkstošus laulību.

Šī gada pirmajos trīs mēnešos dzimstības lejupslīde turpinās, un reģistrēti 3 154 jaundzimušie – par 267 jeb 7,8 % mazāk nekā 2023. gada attiecīgajā periodā, kad piedzima 3 421 bērns. Dzimstība joprojām ir vairāk nekā uz pusi zemāka par mirstību.

  1. gada 1. ceturksnī reģistrēts 7 371 mirušais, kas ir par 306 mirušajiem jeb 4,0 % mazāk nekā pagājušā gada 1. ceturksnī, bet par 238 mirušajiem jeb 3,3 % vairāk nekā 2020. gada 1. ceturksnī.
  2. gada 1. aprīlī provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1 miljons 863 tūkstoši, kas ir par 22,5 tūkstošiem mazāk nekā 2023. gada 1. aprīlī.

Galvenie iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji 2020.–2024. gada pirmajā ceturksnī

3. jūnijā tiks publicēti galīgie dati par iedzīvotāju skaitu 2024. gada 1. janvārī.

Metodoloģiskie skaidrojumi

Mirušie – provizoriskais mirušo skaits attiecīgajā mēnesī. Apkopojot gada statistiku, dati tiek precizēti, mirušo skaitā iekļaujot attiecīgajā mēnesī mirušās personas, kas reģistrētas kā mirušas pēc valstī noteiktā reģistrācijas laika (6 darbadienas), kā arī personas, kas ir bijušas iepriekšējā gada Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, bet mirušas, īslaicīgi uzturoties ārzemēs.

Dzīvi dzimušie – provizoriskais dzīvi dzimušo skaits attiecīgajā mēnesī. Apkopojot gada statistiku, dati tiek precizēti, dzimušo skaitā iekļaujot attiecīgajā mēnesī dzimušos bērnus, kas reģistrēti pēc valstī noteiktā jaundzimušā reģistrācijas laika (viens mēnesis pēc dzimšanas), un bērnus, kuri dzimuši ārpus Latvijas tām mātēm, kuras attiecīgajā gadā bijušas Latvijas pastāvīgās iedzīvotājas. Savukārt izslēdz no kopskaita bērnus, kuru vecāki nav Latvijas valsts piederīgie un nevienam no vecākiem kā pastāvīgā dzīvesvieta nav norādīta Latvija.

TOP Komentāri

avatar