Jelgavā būvē jaunu bērnudārzu

Jelgavā šobrīd notiek jauna bērnudārza būvniecība, kur pēc ēkas Brīvības bulvāri 31A rekonstrukcijas un piebūves uzcelšanas varēs uzņemt 160 mazo jelgavnieku. 

Projekta «Ēkas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādi Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā» mērķis ir pilsētā izveidot jaunu mūsdienīgu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi, kas ir viens no soļiem, lai risinātu pieprasījumu pēc vietām pašvaldības bērnudārzos. «Jaunajā bērnudārzā paredzēts izveidot astoņas audzēkņu grupiņas – četras no tām izvietosies rekonstruētajā ēkas daļā, bet vēl četras – jaunuzceltajā piebūvē. Kopumā bērnudārzā paredzētas 160 vietas,» stāsta Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. Jaunajam bērnudārzam jābūt pabeigtam gada laikā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,28 miljoni eiro, no tiem 1 698 599,89 eiro ir aizņēmums Valsts kasē, bet 580652,11 eiro – pašvaldības budžeta līdzekļi. Būvdarbus veic SIA «Selva Būve». Esošās ēkas rekonstrukcija un tās piebūves uzcelšana šobrīd ir viens no ātrākajiem risinājumiem, ko pašvaldība var īstenot, jo valsts šādam mērķim ļāva pašvaldībām ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 12 000 eiro apmērā uz vienu bērna vietu topošajā bērnudārzā. Taču vienlaikus pašvaldība turpina attīstīt ieceri arī par pilnīgi jauna, moderna,  arhitektoniski augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva un energoefektīva bērnudārza būvniecību Nameja ielā 30.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar