Iesniegta iniciatīvu par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā

2022.gada 11.novembrī platformā ManaBalss.lv “HOSPISS LV” uzsāka parakstu vākšanu iniciatīvas “Par tiesībām uz cieņpilnu nāvi. Par valsts apmaksātu hospisa aprūpes pakalpojuma ieviešanu Latvijā” atbalstam. Iniciatīvu ir parakstījuši 13 454 atbalstītāji un tā ir iesniegta Saeimā.

Labklājības ministrija (LM) 2021.gada 1.oktobrī uzsāka pilotprojekta “Hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu, taču šā gada 31.decembrī tā finansējums beidzas. “HOSPISS LV” ir uzsākuši parakstu vākšanas iniciatīvu un iesnieguši to Seimā, lai ilgtermiņā panāktu hospisa aprūpes sistēmas ieviešanu Latvijā – hospisa aprūpi mājās, hospisa stacionāra pieejamību un specializētas NMPD vienības.

 “Līdz šim savāktie paraksti liecina par aktualitāti un iniciatīvas nozīmību Latvijas iedzīvotāju vidū. Sabiedrība no tā iegūs vienlīdzīgas tiesības un iespēju nomirt cieņpilni, saņemot nepieciešamo sociālo, veselības, garīgo un psihoemocionālo aprūpi un atbalstu. Latvijas sabiedrībā veidosies uz cilvēka izvēles iespējām balstīta cieņpilna un bezaizspriedumu izpratne par hospisa pakalpojumiem gan iedzīvotāju, gan valsts un pašvaldību darbinieku un veselības aprūpes un labklājības nozares speciālistu vidū,” norāda Hospiss LV valdes locekle Ilze Neimane Nešpora.

Statistikas dati par 2021.gadu liecina, ka Latvijā ik gadu nomirst ap 29000 iedzīvotāju. No tiem tikai 10% piedzīvo ātru nāvi. Tas nozīmē, ka 90% mirstošo cilvēku un viņu tuvinieki saskaras ar fiziskām un psiholoģiskām problēmām, jo veselības aprūpes sistēma Latvijā nenodrošina mirstošo cilvēku aprūpi. 2021. gadā Latvijā no onkoloģiskajām saslimšanām nomira 5752 cilvēki.

“Hospiss LV” lūdz Saeimu izskatīt iniciatīvu un rast finanšu resursus valsts apmaksāta hospisa aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai mazaizsargātiem cilvēkiem ar neārstējamām slimībām to terminālajā fāzē, kuru ar paredzamā dzīvildze ir līdz sešiem mēnešiem, cieņpilnas nāves nodrošināšanai pacienta mājvietā vai speciāli tam izveidotās vietās hospisa stacionāros. Tāpat arī ieviest izmaiņas normatīvajos aktos un nodefinēt hospisa aprūpi kā vienu no sociālās aprūpes pakalpojuma veidiem, nodefinēt hospisa aprūpes principus un uzdevumus, kā arī prasības šī pakalpojuma sniedzējiem.

Par “HOSIPSS LV”

“Hospiss LV” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir aktualizēt hospisa aprūpes pakalpojumu nozīmi, lai pacienti pēdējo atvēlēto laiku varētu pavadīt piemērotos apstākļos, profesionāla personāla uzraudzībā. Organizācija sniedz praktisku palīdzību pacientu vajadzību un vēlmju nodrošināšanā, rosina diskusiju sabiedrībā, un veicina kvalitatīvas hospisa aprūpes pieejamību visā valstī.

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar