Rīgā mainīs atteikšanās no ēdināšanas pakalpojuma laiku

Ceturtdien, 24. novembrī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā lēma par izmaiņām, kā turpmāk būs jāinformē ēdinātāji par bērna neierašanos izglītības iestādē.

Lēmuma projekts paredz, ka vecākam vai pilngadīgajam audzēknim būs pienākums par kavējumu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju attiecīgajā dienā līdz plkst. 07.00, nevis iepriekšējā dienā līdz plkst. 21.00, kā to nosaka spēkā esošie noteikumi.

Šāda kārtība ieviesta, lai nodrošinātu racionālu resursu izlietojumu un pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī ņemot vērā izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju darba organizācijas specifiku.

Lai pārskatītu ēdināšanas pakalpojuma atteikuma laiku un procesu uzlabošanas iespējas, Rīgas pašvaldība turpina sadarboties ar Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas, vecāku biedrības “Vecāki par izglītību” un organizācijas “Mammamuntetiem.lv” pārstāvjiem.

Ar grozījumiem saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” iecerēts uzlabot administratīvās procedūras rīdzinieku labā. Lēmuma projekts vēl ir jāapstiprina Rīgas domes sēdē, kas plānota trešdien, 30. novembrī.

Rīgas pašvaldība atgādina

2022. gada vasarā tika uzsākta pāreja uz izglītojamo ēdināšanas ārpakalpojumu visās Rīgas pašvaldības pirmsskolās un skolās, kas atsevišķās iestādēs nozīmēja pilnīgu ēdināšanas pakalpojuma organizācijas maiņu.

No budžeta līdzekļiem pilnā apmērā sedz ēdināšanas izdevumus 1. – 4. klašu skolēniem un izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda. Tikmēr audzēkņiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība ēdināšanas pakalpojumu līdzfinansē – 1,15 eiro skolās un 2 eiro pirmsskolās.

Platformā pusdienlaiks.lv, kas nodrošina ērtu sadarbību starp ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un izglītojamo vecākiem, tiek administrēti jau 80% audzēkņu dati. No tiem 97% ir pirmsskolēni un 75% ir skolēni.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar