Draudzes padome uzņemas morālo atbildību par situāciju Rīgas Lutera draudzē

Rīgas Lutera draudze kategoriski noraida medijos izskanējušās interpretācijas par draudzes ilggadējo mācītāju Kaspara Simanoviča un Induļa Paiča darba attiecību pārtraukšanas iemesliem. Pretēji atsevišķu mediju spekulācijām, draudze aicina sadzirdēt pašu mācītāju teikto un respektēt viņu pieņemtos lēmumus pārtraukt kalpošanu Rīgas Lutera draudzē. Mācītājs Kaspars Simanovičs par šo soli pēkšņi izšķīries profesionālās izdegšanas dēļ, savukārt mācītājs Indulis Paičs ikdienas kalpošanu Torņkalnā būtiski samazināja jau pirms pusotra gada, dodoties ilgstošā mācību atvaļinājumā un padziļināti pievēršoties doktorantūras studijām. Indulis Paičs lēmumu par kalpošanas pārtraukšanu bija pieņēmis jūlijā, bet faktiskā aiziešana, diemžēl, sakrita abiem mācītājiem vienlaikus.

Rīgas Lutera draudzes padome šajā situācijā uzņemas pilnu atbildību – Latvijas lielākā luterāņu draudze ar vairāk nekā 5000 draudzes locekļiem ir palikusi ar vienu mācītāju, kas nav pietiekami vispusīgas kalpošanas nodrošināšanai. Piektdien, 7. augustā, Draudzes padomes priekšsēdētāja Žanete Drone un mācītājs Linards Rozentāls tiksies ar arhibīskapu Jāni Vanagu, lai pārrunātu turpmākos soļus jauna mācītāja meklēšanas procesā. 

Apzinoties situācijas nopietnību, draudzes padome lēmusi arī par citu jautājumu, kas, iespējams, sekmējuši mācītāju pārslodzi un profesionālu izdegšanu, neatliekamu risināšanu. Jau tuvākajā laikā tiks vērtēta iespēja nošķirt garīgo darbu no administratīvi-saimnieciskā darba, ko Rīgas Lutera draudzes gadījumā ilgstoši nespēj veikt nedz mācītājs, nedz brīvprātīgs kalpotājs. Esošais draudzes locekļu skaits, draudzes infrastruktūra, kalpošanas aktivitāšu apjoms un uzsāktie projekti prasa ievērojamus resursus procesu vadībā. Tāpēc padome meklēs iespēju piesaistīt algotu valdes priekšsēdētāju, kas atslogotu mācītājus un ļautu viņiem koncentrēti pievērsties  garīgajam darbam.

Tāpat padome vienbalsīgi lēmusi par atbalsta instrumentu piešķiršanu mācītājiem, lai turpmāk viņiem būtu pieejamas supervizora konsultācijas vai cita profesionāla palīdzība izdegšanas risku mazināšanai. Jāatzīst, ka izdegšana garīgā darba veicējiem nav nekas jauns vai unikāls – to piedzīvojis ne viens vien mācītājs. Tomēr draudzes interesēs bija laikus pamanīt pārslodzi un meklēt risinājumus.

Draudzes padomes, valdes un revīzijas komisijas locekļi, kā arī atsevišķi kalpotāji vairāku stundu sarunās ir pārrunājuši tālāko rīcību, tostarp, galējo iespēju nolikt draudzes uzticēto mandātu un atkāpties no padomes locekļu pienākumu pildīšanas. Padome uzņemas pilnu morālo atbildību, un ir apņēmusies turpināt strādāt un darīt visu iespējamo, lai situāciju stabilizētu. Lēmums pieņemts, uzklausot mācītāja Linarda Rozentāla lūgumu padomei turpināt darbu. Tāpat jāņem vērā, ka nākamā gada pavasarī notiks jaunas draudzes padomes vēlēšanas. 

Rīgas Lutera draudzes padomes un mācītāja vārdā lūdzam izprast draudzes zaudējumu un sērošanu par ilggadējo un ļoti iemīļoto mācītāju aiziešanu no darba Torņakalnā. Šāds zaudējums neizbēgami rada sēras, raisot visdažādākās emocijas un vainas izjūtu. Emocijām ir sava vieta un tikai tad, kad tām ļaujamies, mēs varam šo zaudējumu integrēt savā dzīvē. Tāpat vainas izjūta ir reāla un normāla lieta. Kaspara Simanoviča un Induļa Paiča kalpošanas pēdas ir dziļi iegūlušas ikviena draudzes locekļa sirdī – šai svētībai teju 20 gadu garumā ir īpaša nozīme. Mēs esam ļoti pateicīgi par viņu milzīgo ieguldījumu un unikālo devumu. Bet vienlaikus mums jābūt stipriem ticībā un paļāvībā, ka Dieva plāns ir augstāks par mūsu saprašanu. Tāpēc aicinām pazemīgi un ar mīlošu sirdi iet cauri šim zaudējumam, kopā rodot spēku turpmākajam ceļam. 

Draudzes padomes vārdā – 

padomes priekšsēdētāja Žanete Drone un mācītājs Linards Rozentāls

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar