Vēl nedēļu tiek vāktas cilvēku idejas platformā “Atvērtā Latvija”

“Atvērtā Latvija” ir koprades platforma Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.-2025. gadam izstrādei. Koprades būtība – valsts un pašvaldību institūcijas risinājumu izstrādē jau agrīnā stadijā noskaidro iedzīvotāju viedokli un vajadzības, kā arī veicina sabiedrības iespēju līdzdarboties un jēgpilni iesaistīties pasākumu izstrādes procesā.

Šajā platformā aicinām sniegt idejas un priekšlikumus pasākumiem, kuru rezultātā uzlabosies atklātība, atbildība un sabiedrības līdzdalība publiskajā sektorā un lēmumu pieņemšanas procesos.

Izvērtējot līdz šim ieviestās metodes sadarbības veicināšanā starp iedzīvotājiem un valsts un pašvaldības institūcijām secināms, ka izvēlētie sadarbības un pakalpojuma sniegšanas modeļi nav bijuši pietiekami efektīvi. Lai rastu iespējams labākus mijiedarbības risinājumus, nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus un izzināt viņu vēlmes, tāpēc  radīta koprades platforma “Atvērtā Latvija”.

Koprades platformas trīs uzdevumi:

– apkopot iedzīvotāju idejas;

– nodrošināt plāna izstrādes gaitas pārskatāmību vienuviet;

– veicināt iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti pasākumu izstrādes darba grupās.

Šo platformu ir izveidojusi sabiedrības līdzdalības organizācija ManaBalss sadarbībā ar Valsts kanceleju. To finansiāli atbalsta Atvērtās pārvaldības partnerības sekretariāts.

Informācija par projektu:

Šai projektā un kampaņā tiks nodrošināta visplašākās sabiedrības iesaiste jeb iedzīvotāju līdzdalība atvērtāka valsts un pašvaldību darba veidošanā.

Projekta mērķis ir apkopot un strukturēt Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumus par pārvaldības un politisko lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Organizācijas ManaBalss partneri šai projektā ir Valsts kanceleja un Atvērtās pārvaldības partnerības Eiropas birojs. Tas nozīmē, ka šī kampaņa nav vienkārši aptauja, bet gan praktiska iesaiste ar paredzamu un tiešu sabiedrības viedokļa ietekmi uz oficiālu dokumentu – Piekto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu.

Pamatojoties tajā, tiks veiktas praktiskas pārmaiņas un uzlabojumi valsts un pašvaldību darbā par lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Kampaņa ilgs līdz 29. jūnijam, kad noslēgsies ideju apkopošana.

TOP Komentāri

avatar