Valsts prezidents: ir jāatraisa Rīgas metropoles jauda, lai sekmētu visas Latvijas attīstību

Valsts prezidents Egils Levits šodien ar biedrības “Rīgas metropole” pašvaldību pārstāvjiem pārrunāja Rīgai un Pierīgai aktuālākos tematus un iespējamos risinājumus, lai atraisītu Rīgas metropoles jaudu un labvēlīgi ietekmētu visas Latvijas attīstību. Valsts prezidents atzinīgi novērtēja biedrības “Rīgas metropole” darbību, kas līdzās Lielo pilsētu asociācijai un Latvijas Pašvaldību savienībai ir formāts domapmaiņai, viedokļa formulēšanai un interešu pārstāvniecībai valdībā.

Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka Rīga un Pierīgas pašvaldības jeb Rīgas metropole ir visas valsts attīstības motors. Taču īpaši Rīga šobrīd “mokās ar degvielas trūkumu”. Tāpat prezidents atzīmēja, ka līdz šim valsts politikā Rīgai nav pievērsta adekvāta uzmanība – Rīga tiek pielīdzināta citām pašvaldībām, kaut arī izmaksas ir objektīvi lielākas: “Rīgas metropole ir valstiski nozīmīgs reģions ar augstu atdeves potenciālu, taču politiski tas nav nostiprināts ne normatīvajos aktos, ne politikā. Drīzāk notiek paļaušanās uz Rīgas un Pierīgas spējām pašām savstarpēji vienoties un tikt galā.” Valsts prezidents kā risinājumu redz Rīgas vai Rīgas metropoles likumu. Iespējamas arī izmaiņas esošajā likumdošanā, paredzot izņēmumus attiecībā uz Rīgas metropoles pašvaldībām konkrētās jomās.

Šobrīd metropoles iedzīvotāji lieto vienotu Rīgas metropoles telpu, bet esošie regulējumi nerada sinerģiju un kavē Rīgas metropoles un tās pakalpojumu potenciāla izmantošanu. Tikšanās laikā tika pārrunāti iespējamie biedrības “Rīgas metropole” pašvaldību sadarbības virzieni izglītības, transporta un komunālo pakalpojumu jomās. Valsts prezidents uzsvēra, ka “pašvaldībām uz visiem pakalpojumiem ir jāraugās no iedzīvotāju skatupunkta, lai pakalpojumi būtu iedzīvotājiem izdevīgi”.

Sarunā īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu (PFIF), kurā Rīga ir lielākā iemaksu veicēja. Tajā pašā laikā Rīga sniedz pakalpojumus plašam reģionam, taču nepietiekami tiek stimulēta galvaspilsētas izaugsme un attīstība. Tikšanās laikā biedrības “Rīgas metropole” pašvaldību pārstāvji norādīja, ka nepieciešams izvērtēt PFIF mērķus un to, kas ir šī fonda iemaksu veicēji un saņēmēji. “Rīgas metropole” pārstāvji ieteica šī fonda līdzekļus sadalīt divos līmeņos, kur viena daļa līdzekļu solidāri tiek nodrošināti obligāto pamatvajadzību nodrošināšanā iemaksu saņēmējiem. Savukārt otra daļa fonda līdzekļu paredzēta pašvaldību attīstībai. “Rīgas metropole” pārstāvji informēja, ka sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju drīzumā tiks pārskatīta finanšu izlīdzināšanas koeficienta metodoloģija.

Tikšanās laikā tika pārrunāti iespējamie risinājumi, kā palielināt pašvaldību aizņemšanās iespējas infrastruktūras attīstības veicināšanai un investīciju piesaistei.

Sarunā ar Valsts prezidentu piedalījās Rīgas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, biedrības “Rīgas Metropole” līdzpriekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, biedrības “Rīgas Metropole” līdzpriekšsēdētāja, Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone, Rīgas valstspilsētas domes priekšsēdētājs, biedrības “Rīgas Metropole” valdes loceklis Mārtiņš Staķis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Līga Sausiņa, Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Ainārs Vaičulens, Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Juris Žilko, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Salaspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Anspaks, biedrības “Rīgas Metropole” izpilddirektore Anita Līce, Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Edgars Rantiņš.

Tikšanās ar biedrības “Rīgas metropole” pašvaldību pārstāvjiem notika Valsts prezidenta reģionālās darba vizītes laikā, kurā Egils Levits piedalījās tehnoloģiju izglītības programmas “Robo pilot” nodarbībā Carnikavas pamatskolā, kā arī apmeklēja elektronikas ražošanas uzņēmumu “Volburg”. Darba vizītes laikā Valsts prezidents ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “Getliņi Eko” vadību pārrunāja vides izglītības un aprites ekonomikas jautājumus.

Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

TOP Komentāri

avatar