Ināra Mūrniece aicina jaunievēlētās domes godāt demokrātijas principus un strādāt iedzīvotāju labā

“Vietējā vara ieliek pamatus drošības un uzticēšanās sajūtai, patriotismam un cilvēku apziņai par nākotnes iespējām savā valstī. Ja ģimene ir sabiedrības pamats, tad pašvaldība un savs novads iemieso valsts esamību cilvēka ikdienas dzīvē. Tieši tādēļ aicinu jaunievēlētās domes turēt godā demokrātijas principus, strādāt atklāti, tiesiski, īpaši veicināt prasmi savstarpēji sarunāties un sadarboties,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, sveicot Latvijas Pašvaldību savienību 31.kongresā.

“Šis ir pirmais kongress, kas sasaukts pēc Administratīvi teritoriālās reformas un pašvaldību vēlēšanām. Šie abi notikumi sāk jaunu laikmetu pašvaldību dzīvē,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja, vēlot sekmes visiem valstspilsētu, novadu vadītājiem un pašvaldību deputātiem, kuri guvuši vēlētāju uzticību.

Pēc novadu reformas jaunajām pašvaldībām ir jāspēj apliecināt sava varēšana sasniegt mērķus, kuru vārdā reforma sākās. Tās mērķis bija izveidot ekonomiski daudz spēcīgākas pašvaldības, kas spēj piesaistīt investīcijas, nodrošināt līdzsvarotāku attīstību un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, akcentē I.Mūrniece.

“Mēs visi vēlējāmies, lai tiktu mazināta plaisa starp lielajām pilsētām un lauku reģioniem, lai zustu nevienlīdzība starp novadiem, lai novados neveidotos nomales. Lai neviens mūsu valsts iedzīvotājs nejustos aizmirsts, nepamanīts, nevajadzīgs,” akcentē I.Mūrniece, uzsverot, ka “ticība sava novada attīstībai un izaugsmei, pārliecība par nākotnes izredzēm sev un savai ģimenei – tā ir vērtība”.

“Lai arī jaunajā valstspilsētu un novadu struktūrā arvien izdodas parādīt mūsu pašvaldību un Pašvaldību savienības spēku un varēšanu,” kongresa dalībniekiem vēl I.Mūrniece.

Saeimas Preses dienests

Foto:saeima.lv

TOP Komentāri

avatar