Rīgā mainīsies atkritumu izvešanas tarifi; iespēja samazināt izmaksas – šķirošana

Degvielas cenas pieauguma, inflācijas un likuma grozījumu dēļ no jūlija Rīgā nedaudz pieaugs nešķiroto atkritumu izvešanas tarifi, to paredz trešdien, 8. jūnijā, Rīgas domes sēdē pieņemtais lēmums. Galvaspilsētas pašvaldība atgādina, ka labākā iespēja atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšanai mājsaimniecībās ir šķirošana, un Rīgā veikta virkne pasākumu šķirošanas atvieglošanai.

Galvenokārt atkritumu apsaimniekošanas cena paaugstināta, pamatojoties uz inflācijas un degvielas cenu pieaugumu, kas ietekmē arī atkritumu izvešanu. Šādu iemeslu dēļ izmaksas pieaug pirmo reizi kopš līguma noslēgšanas brīža ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem 2020. gada sākumā.

Vēl viens no atkritumu tarifu pieauguma iemesliem ir grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka līdz gada beigām pašvaldībai un tās izvēlētajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jāveic grozījumi līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecībā uz nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu maksas apmēru. Izmaksas mainās, jo saskaņā ar likumu maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un šķirot bioloģiskos atkritumus būs izdevīgāk – divās atkritumu apsaimniekošanas zonās bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifi samazināsies.

Savukārt pirmajā un otrajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, kuru apsaimnieko SIA “Clean R”, sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas mainās arī saistībā ar atkritumu tilpuma un masas pieaugumu.

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanos tarifos Rīgā: 

Atkritumu veids / zona un atkritumu apsaimniekotājs 

1. zona 

2. zona 

3. zona

 4. zona 

(Clean R)  

(Clean R)

(Lautus Vide)

(Eco Baltia Vide)

Nešķirotie sadzīves atkritumi (ar PVN par m3)

23.24 eiro→
25.74 eiro

23.53 eiro → 26.04 eiro

21.55eiro → 22.41 eiro

24.25 eiro →
25.16 eiro

Šķirotie BIO atkritumi (ar PVN par 1 m3)

20.40 eiro →
20.49 eiro

20.72 eiro→
20.85 eiro

19.59 eiro →
17.98 eiro

23.37 eiro→
20.26 eiro

Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos

Rīgas pašvaldība pēdējo gadu laikā aktīvi pievērsusies šķirošanas veicināšanai. No šā gada marta māju apsaimniekotājiem ir noteikts pienākums sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem nodrošināt vieglā un stikla atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu ēkās, izvietojot attiecīgus konteinerus.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka iepakojuma un stikla taras konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko iedzīvotājiem jāmaksā. Katrs lielais iepakojuma konteiners, kas 2022. gadā būs sašķirots pareizi un tiks izvests kā iepakojuma konteiners, var samazināt mājas atkritumu apsaimniekošanas izdevumus līdz pat 35%.

Šķirojot vieglo iepakojumu un stikla taru, kopumā rīdzinieki 2021. gadā ir ietaupījuši 9,5 miljonus eiro – tā ir nauda, ko iedzīvotāji būtu samaksājuši, ja šķirotie atkritumi būtu izvesti un apsaimniekoti kā sadzīves atkritumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, papildus ir ietaupīti 1,5 miljoni eiro.

Rīgas pašvaldība un trīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi iedzīvotāju ērtībām pirmo reizi Latvijā kopīgi izveidojuši vienotu ceļvedi, kas palīdzēs vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā, tādējādi veicinot rīdzinieku aktīvāku iesaistīšanos atkritumu dalītās vākšanas procesā, kā arī palīdzot samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu. Ceļvedis pieejams un lejuplādējams Rīgas pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē .

Jau tuvāko gadu laikā Latvijā stāsies spēkā virkne izmaiņu atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā – valsts un ES līmenī būs jāsasniedz aprites ekonomikas un klimatneitralitātes mērķi, kuru sasniegšanā Rīgai ir nozīmīga loma. Nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas turpinās pieaugt arī nākotnē, savukārt atkritumu šķirošana un pārstrāde palīdzēs mazināt ietekmi uz vidi un izdevumiem, tāpēc Rīga strādā pie tā, lai veicinātu pieejamāku atkritumu šķirošanu. Rīgas pašvaldībā jau notiek astoņu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana, turpinās darbs pie publisko šķirošanas punktu tīkla paplašināšanas un mobilo bīstamo atkritumu savākšanas punktu tīkla pārskatīšanas, kā arī Rīga plāno kļūt par sertificētu Zero Waste jeb bezatkritumu pilsētu.

Foto:canva.com

TOP Komentāri

avatar