Sākoties peldsezonai visās Latvijas oficiālajās peldvietās ūdens kvalitāte atbilst prasībām

Veselības inspekcija veikusi sezonas pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes 58 oficiālajās peldvietās. Pārbaudes rezultāti liecina, ka peldūdens kvalitāte atbilst prasībām visās oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās un mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts nevienā ūdens paraugā. Latvijā jaunā peldsezona tiek atklāta 15.maijā. Oficiālajam peldvietu sarakstam šajā sezonā pievienojas jauna vieta Daugavas peldvieta “Ķīpsala” Rīgā.

Ņemot vērā, ka ūdens temperatūra peldvietās patlaban ir zema, inspekcija iesaka nogaidīt un peldēties dodies, kad ūdens temperatūra būs sasniegusi vismaz +18°.

Inspekcijas speciālisti padziļinātu peldvietu ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās kā laboratoriski tā vizuāli pārbaudīs reizi mēnesī līdz peldsezonas beigām 15. septembrī. Laboratorijā tiek noteikti mikrobioloģiskie rādītāji: fekālā piesārņojuma indikatori zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki, savukārt vizuāli, ūdens paraugu ņemšanas laikā tiek novērtēta ūdens krāsa, pievērsta īpaša uzmanība peldošiem atkritumiem un naftas produktiem ūdenī un zilaļģu savairošanās procesam.

Ja peldvietu ūdens paraugu analīžu rezultāti liecinās, ka ūdens neatbilst prasībām, inspekcija noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēties, un attiecīgā informācija tiks izvietota konkrētās peldvietas informatīvajā stendā. Ieteikums nepeldēties būtu ievērojams jutīgām iedzīvotāju grupām: maziem bērniem, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, kuru imūnā sistēma ir novājināta. 

Ūdens paraugu kvalitātes monitoringa rezultātiem var sekot līdzi Veselības inspekcijas tīmekļvietnē https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate sadaļā „Jomas” –  „Vides veselība” – „Peldūdens” – „Peldūdens monitorings un informācija par peldvietu ūdens kvalitāti”. Šeit arī atrodams Latvijas oficiālo iekšzemes un jūras peldvietu saraksts.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar