Madara Turkopole: “Svarīgi ir saglabāt savas saknes un kopt tradīcijas”

Madara Turkopole ir dzimtās vietas – Atašienes – patriote un atbalstītāja. Jau no bērnības viņa iesaistījusies dažādos pulciņos un pasākumos.

Madara līdz 9.klasei mācījās Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā, bet vidusskolu beidza Līvānos. Nu ir iegūta arī sākumskolas skolotājas ar papildspecialitāti dejās izglītībā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Madara dejo kopš 3 gadu vecuma un ir izdejojusi cauri vairākiem Atašienes deju kolektīviem, Atašienē ir darbojusies arī dramatiskajā kolektīvā un folkloras kopā “Vīraksne”, Līvānos dejoja TDA “Silava” , studējot Rīgā, darbojās folkloras deju kopā “Dandari” , Rēzeknē – JDK “Dziga”.

Nu jau 2 gadus Madara nedejo, bet vada vairākus deju kolektīvus . Kā pirmie viņas vadībā nonāca bērnu deju kolektīvs “Zvirbulēni”, pēc tam arī JDK “Zvirbuļi” un pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Pelēni”. 2016.gada novembrī kā vadītāju Madaru atrada arī Līvānu novada Jersikas pagasta VPDK “Latiņs”.

Bez deju kolektīvu vadīšanas kopš 2018.gada aprīļa Madara ir arī Jersikas Tautas nama vadītāja.

Kā atzīst Madara: “Konkrēts dzīves moto nav , bet šī tautasdziesma varētu būt tāds kā atgādinājums un apliecinājums man pašai – priecāties par to, kas man ir” –

Kundziņš sēž spilvenos
Un tad – ai , un tad – vai .
Es uz sava cieta beņķa
Trallināt trallināju.

Video – Inga Nestere un Ģirts Spēlmanis

TOP Komentāri

avatar