Covid-19 sertifikātu nepieciešamības gadījumā varēs saņemt arī turpmāk

Lai saglabātu iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt Covid- 19 sertifikātu, kas var būt nepieciešams ceļošanai uz trešajām valstīm, valdība otrdien, 9. janvārī, pieņēma Ministru kabineta noteikumus par Covid- 19 sadarbspējīgajiem sertifikātiem.

Sadarbspējīgais sertifikāts tika ieviests, lai veicinātu personu brīvu pārvietošanos, nodrošinot iespēju apliecināt, ka personai ir zems Covid-19 pārnešanas risks, jo persona ir vakcinēta, pārslimojusi Covid-19 vai tās veiktais tests ir negatīvs. Pašlaik, ceļojot ES teritorijā, nav jāaizpilda pasažiera lokalizācijas veidlapa vai jāuzrāda derīgs ES digitālais Covid-19 sertifikāts. Tomēr iespējams, ka kāda no trešajā valstīm to var pieprasīt, un valstu noteiktie ceļošanas nosacījumi var mainīties atkarībā no aktuālās epidemioloģiskās situācijas reģionā. 

Noteikumi paredz kārtību kādā pieprasa, sagatavo, izsniedz, aptur, anulē, atjauno, pārbauda un izmanto Covid-19 sadarbspējīgos sertifikātus, kā arī sertifikātā iekļaujamās informācijas apjomu. Jauni noteikumi bija jāpieņem, jo spēku zaudējis Epidemioloģiskās drošības likums un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kuru normas tiek pārņemtas citos normatīvajos aktos.  Covid-19 sertifikāta uzturēšanai nepieciešamie izdevumus ap 270 tūkstošiem eiro segs no Nacionālā veselības dienesta budžeta.

2021. gada jūlijā visā ES sāka darboties Digitālais Covid-19 sertifikāts, kas atviegloja ceļošanu Eiropā pandēmijas laikā, sniedzot apliecinājumu par vakcināciju, negatīvu testa rezultātu vai Covid-19 pārslimošanu, un to atzina visas 27 ES dalībvalstis. Arī virkne trešo valstu un teritorijas pievienojās ES digitālā Covid sertifikāta sistēmai. 2022.gada decembrī ES Padome atjaunināja ceļošanas ieteikumus nolūkā atcelt visus ceļošanas ierobežojumus. Sākot ar 2023. gada jūliju Pasaules Veselības Organizācija pārņem ES digitālo Covid-19 sertifikācijas sistēmu, lai izveidotu globālu sistēmu, kas palīdzēs aizsargāt iedzīvotājus visā pasaulē no pašreizējiem un turpmākiem veselības apdraudējumiem, tai skaitā pandēmijām.  

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar