Juridiskā komisija konceptuāli atbalsta jauna likuma projektu fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 6.maijā, pirmajam lasījumam Saeimā atbalstīja jauna likuma projektu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, kā arī ar to saistītos likumu grozījumus.

Jaunā regulējuma mērķis ir atbrīvot no parādsaistībām fizisko personu, kurai ir vai pēdējā gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, vienlaikus veicinot personas maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu. Plānots, ka tādējādi tiks sekmēta personas līdzdalība ekonomiskajā vidē.

Pašlaik personām, kuras nespēj segt savas parādsaistības, vienīgā pieejamā kolektīvā procedūra ir fiziskās personas maksātnespējas process. Lai personai pasludinātu fiziskās personas maksātnespējas procesu, tās parādsaistībām ir jābūt vismaz 5000 eiro, turklāt, lai iesniegtu pieteikumu, ir jāsedz valsts nodeva, kā arī jāveic fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksa. Valstī ir ievērojams skaits tādu fizisko personu, kurām nav pietiekamu līdzekļu pašu spēkiem segt parādsaistības, likuma projekta anotācijā atzīmē tā autori Tieslietu ministrijā.

Likuma projekts izstrādāts finansiālās grūtībās esošajiem, kuri vēlas, bet nespēj segt savas no patērētāju kreditēšanas līguma izrietošās parādsaistības, kam iestājies izpildes pienākums un kuru kopējais apmērs nesasniedz 5000 eiro, teikts likuma projekta anotācijā.

Kā komisijas sēdē atzīmēja Tieslietu ministrijas pārstāvji, jaunais regulējums ir īpaši būtisks ārkārtējās situācijas laikā, un tā pieņemšana palīdzētu gan kredītņēmējiem izrauties no iepriekšējo saistību jūga, gan kredītdevējiem turpmāk pārdomātāk izsniegt aizdevumus.

Likuma projektā ietvertais atbalsts paredzēts fiziskām personām, kuras pēdējos 12 mēnešus ir bijušas Latvijas Republikas nodokļu maksātāji vai tām pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā un tās saņem sociālos maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Likuma projektā noteikts arī kritērijs par fiziskās personas vidējo ienākumu apmēru noteiktā laika periodā – vidējie ienākumi mēnesī (neskaitot tās summas, uz kurām atbilstoši Civilprocesa likumam nevar vērst piedziņu) pēdējo 12 mēnešu laikā nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros.

Tāpat plānots, ka jaunais regulējums neattieksies uz tiem parādniekiem, kuriem ir nodrošinātie kreditori (kreditori, kuru prasījumu tiesības pret parādnieku nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka vai trešās personas mantu), kā arī tādas fiziskās personas, kurām ir parādsaistības vai aktīvi ārpus Latvijas.

Ņemot vērā būtisko slogu uz kreditoru interesēm, likuma projektā ietverts noteikums, ka katra fiziskā persona paredzēto mehānismu ir tiesīga izmantot tikai vienu reizi. Šis nosacījums attieksies arī uz gadījumiem, kad persona nesaņems atbrīvojumu no parādsaistībām (zvērināts notārs atteiks atbrīvot personu no parādsaistībām) vai piešķirtais atbrīvojums vēlāk atcelts kā sankcija par pienākumu nepildīšanu vai ierobežojumu neievērošanu.

Gadījumā, ja persona nepildīs tai noteiktos pienākumus un ierobežojumus vai arī pieteikumā būs sniegtas nepatiesas ziņas, kas novedušas pie fiziskās personas nepamatotas atbrīvošanas no parādsaistībām, tiks atjaunotas visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā, kad iesniegts pieteikums, uz kā pamata fiziskā persona atbrīvota no parādsaistībām, paredz likuma projekts.

Ar jauno likuma projektu paredzēta aktīva personas rīcība visa procesa laikā. Personai būs jāsagatavo pieteikums par atbrīvošanu no parādsaistībām un jāiesniedz tas zvērinātam notāram; jāatturas no darbībām, kas pasliktina personas situāciju; pieteikuma izskatīšanas laikā jāapgūst finanšu pratības kursi, kurus nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra, kā arī jāatbild uz zvērināta notāra lūgumiem. 

Likuma projektā paredzēts, ka pieteikums būs jāiesniedz zvērinātam notāram, kas praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kur ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta.

Vienlaikus ar likuma projektu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, Juridiskā komisija pirmajam lasījumam Saeimā atbalstīja arī grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem paredzēts nodrošināt fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas izskatīšanu tiesā un zvērinātu notāru darbību uzraudzību. Tāpat atbalstīti grozījumi Maksātnespējas likumā, likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Notariāta likumā.

Plānots, ka jaunais likums un likuma grozījumi stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Lai likuma projekts Par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, kā arī saistītie likumu grozījumi stātos spēkā, tie vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.

Saeimas Preses dienests

TOP Komentāri

avatar