Iedzīvotāji visvairāk vēlas radīt jaunas vai sakopt esošās atpūtas vietas

Liela daļa iedzīvotāju vēlas radīt jaunas aktīvās atpūtas vietas savā novadā vai pilsētā, kā arī sakopt un labiekārtot jau esošās, secināts sabiedrības līdzdalības kampaņā “Dari savu pilsētu labāku!”. 28% dalībnieku savas idejas pieteica kategorijā “Aktīvās atpūtas iespēju veicināšana”, tikpat daudz arī – “Atpūtas vietu sakopšana un labiekārtošana”. 13% pieteikumu iesniegti kategorijā “Informatīvi izglītojošu vietu izveide vai labiekārtošana” un 12% – “Vides pieejamības uzlabošana”, bet 19% pieteikumi tika saņemti ārpus minētajām kategorijām.

Divu mēnešu laikā sabiedrības līdzdalības kampaņā “Dari savu pilsētu labāku!” saņemts 231 pieteikums no visas Latvijas. Savas idejas iesūtījuši pārstāvji no visiem 36 Latvijas novadiem un no lielākās daļas valstspilsētu. Kampaņā, kuras mērķis ir motivēt iedzīvotājus no visas Latvijas iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, savas idejas varēja iesūtīt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Lielākā daļa pieteikumu tika iesūtīti no fiziskām personām (66%), taču arī juridiskās personas – biedrības, nodibinājumi, pašvaldības – bija ļoti aktīvi (34% pieteikumu), liecina kampaņas organizatora, zīmola “Mežpils alus” apkopotā informācija.

Visvairāk pieteikumu (25%) saņemti no Vidzemes, kam seko Kurzeme (24%), Zemgale (20%) un Rīga (20%), kā arī Latgale (11%). “Gan lielais pieteikumu skaits, gan tas, ka ar idejām kampaņā pārstāvēti visi 36 Latvijas novadi, ir skaidrs apliecinājums mūsu sabiedrības vēlmei līdzdarboties un iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem padarītu labāku un sakoptāku gan savu apkaimi, pilsētu vai reģionu, gan visu Latviju kopumā. Patīkami pārsteidza arī ideju dažādība – no ļoti praktiskām lietām, piemēram, ielu apgaismojuma vai nožogojuma, līdz pat ļoti radošām un mākslinieciskām idejām – skulptūrām un pat zemūdens mākslas objektiem,” stāsta Ieva Anita Rieksta.

Organizatoru novērojumi liecina, ka kampaņas dalībnieki visaktīvākie bijuši tieši trešdienās, kad saņemti 82 jeb 36% pieteikumu, liela aktivitāte bijusi arī otrdienās (39 jeb 17% pieteikumu), bet vismazākā aktivitāte bijusi svētdienās – 16 pieteikumi jeb 6%.

Kampaņā varēja piedalīties ikviena fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbības mērķis nav peļņas gūšana. Izvēlētajai pieteiktā projekta īstenošanas vietai bija jābūt publiski pieejamai. Konkursam pieteiktos projektus izvērtēs neatkarīga organizatoru izveidota žūrijas komisija, kas izvēlēsies trīs projektus, kuru iesniedzēji balvā saņems finansējumu projektu īstenošanai (viena projekta finansējums līdz 10 000 eiro apmērā (ieskaitot PVN), savukārt, kopējais balvu fonds –līdz 30 000 eiro (ieskaitot PVN)). Kampaņas rezultāti tiks publicēti 2023. gada 11. janvārī mājaslapā www.mezpils.lv.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar