Daugavā ielaiž nēģu kāpurus

Zivju ielaišanu ūdenstilpnēs veica Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko.

Mājokļu un vides departamenta (MVD) direktors Anatolijs Aļeksejenko skaidroja, ka kopējais ielaižamo nēģu kāpuru skaits ir aptuveni 2 miljoni, apmēram 1,9 miljoni tika ielaisti Daugavā un atlikušie 100 tūkstoši Mārupītē.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks uzsvēra, ka nēģis ir vērtīga zivju suga, kuru rūpnieciskajā zvejā atļauts zvejot Daugavā ar 175 nēģu murdiem un 15 nēģu tīkliem, tādēļ izlaistie nēģu kāpuri būs vērtīgs atbalsts zivju dabiskajai atražošanai.

Ielaižamo zivju suga un daudzums saskaņots ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.

Zivju mazuļu iegādi un ielaišanu Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 3 630 eiro apmērā finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Zivju mazuļus piegādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Z/a “Tome” filiāle “Dole”.

MVD Vides pārvaldes speciālisti skaidro, ka pašvaldība saskaņā ar Zvejniecības likumu un MK noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” iegūst finansējumu par zvejas tiesību nomu vai izsoli.

A.Aļeksejenko: ”Summu, kas iekasēta par zvejas tiesību nomu, sadala sekojoši: 30 procentus no kopējās summas ieskaita Zivju fonda dotācijas veidošanai un 70 procentus  Rīga ik gadu izlieto zivju mazuļu ielaišanai jeb zivju krājumu atražošanai un citiem ūdens bioloģisko resursu aizsardzības pasākumiem.”

Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko pasākuma noslēgumā informēja, ka 2018.gadā ir plānota arī citu zivju sugu mazuļu ielaišana, taču precīzāka informācija par zivju sugu, ielaišanas laiku un vietu būs zināma pēc darbu saskaņošanas ar zivju audzētājiem un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu.

 

Foto: publicitātes (Mārtiņš Zilgalvis F64)

TOP Komentāri

avatar