Mitrāju dienas pārgājienā Slīterē iepazīs mazās mežupītes

Dabas aizsardzības pārvalde par godu Pasaules Mitrāju dienai 8. februārī aicina uz izzinošu pārgājienu pa Slīteres Nacionālā parka un dabas lieguma “Ances purvi un meži” robežupes krastiem, lai pētnieka Viļņa Skujas pavadībā iepazītu neparastās dabas vērtības šajā teritorijā.

Slīteres Nacionālo parku un dabas liegumu “Ances purvi un meži” vieno ne tikai meža biezokņi, bet arī mežonīga un dzīvības pilna upīte ar vairākiem nosaukumiem: Ķikena, Kikānstrauts, Celmupe. Pārgājienā apmēram 7 kilometru garumā ikvienam interesentam būs iespēja iepazīt dabas norises tās krastos.

Meža biezoknī nacionālā parka un dabas lieguma robeža būtu grūti atrodama, ja nebūtu mežupītes Ķikāna. Līkumu līkumiem starp senajiem kangariem tā izvijas, sadalās vairākās tecēs un atkal apvienojas dižākā plūdumā. Ne tikai sarežģītais reljefs, bet arī čaklā mitrāju arhitekta bebra dambji padara Ķikāna plūdumu tik neparastu un interesantu,” stāsta pārgājiena rīkotāja, dabas izglītības centra “Slītere” speciāliste Andra Ratkeviča.

Februāris visā pasaulē ir laiks, kad pievērst uzmanību mitrājiem jeb mitrzemēm, kas ir ne tikai purvi, bet arī mazās upītes, avoti un daudzas citas dzīvotnes. Šīs ir unikālas ūdeņu savākšanas, uzkrāšanas, attīrīšanas un daudzveidīgas dzīvības uzturētājas.

Pārgājiens notiks sestdien, 8. februārī sākot no plkst. 11.00, pulcēšanās – Puteru dambja Rietumu galā. Ceļš atrodas Ventspils novada Ances pagastā, taču tikšanās vietu ērtāk sasniegt, braucot no Sīkraga – Jaunmuižas (V1372) ceļa puses, kas ved cauri Dundagas novadam. Koordinātes: x 392433, y 6385964, karte: http://bit.ly/Puterudambis.

Pārgājienu vadīs un mitrāju dabas bagātības rādīs pieredzējušais Slīteres dabas tulks, zoologs Vilnis Skuja. Dalībniekiem noderēs ūdensdroši apavi, laikapstākļiem piemērots apģērbs, pusdienu uzkodas.

Pasaules Mitrāju diena tiek atzīmēta kopš Ramsāres, jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā ik gadu 2. februārī. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss.

Mitrāju dienas pasākumi noritēs arī citviet Latvijā, plašāka informācija Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv

TOP Komentāri

avatar