40 gadu laikā koks pārstrādā aptuveni 1 tonnu ogļskābās gāzes

Mežs ir ļoti nozīmīgs faktors cīņā ar klimata pārmaiņām, īpaši siltumnīcefekta gāzu emisiju – koki fotosintēzes procesā var piesaistīt atmosfērā esošo ogļskābo gāzi un visa sava mūža garumā uzglabāt oglekli stumbros, zaros un sakņu sistēmā. Viens koks ir spējīgs absorbēt pat 21.7 kg ogļskābās gāzes gadā, kas nozīmē – 40 gadu laikā koks pārstrādā aptuveni 1 tonnu ogļskābās gāzes. Latvijas Valsts Mežu apsaimniekotajos mežos katru gadu tiek absorbēti 15 miljoni tonnu CO2. Liels koks dienā spēj saražot tik daudz skābekļa, cik nepieciešams četriem cilvēkiem. Latvija ir 4. mežiem bagātākā valsts Eiropā. Mūs apsteidz vien Somija, Zviedrija un Slovēnija. Meži Latvijā aizņem 3,08 miljonus ha, kopumā mežainums ir 52%.

Mēs visi zinām, ka koki aug un piesaista oglekli, taču, pieaugot gaisa piesārņojumam, kas ir vietēja, Eiropas un arī pasaules mēroga problēma, un pasliktinoties gaisa kvalitātei, mums no atmosfēras jāpiesaista aizvien vairāk un vairāk oglekļa. Nepieciešamība pēc oglekļa ir ļāvusi pasaulei beidzot novērtēt, ko mums var sniegt meži, atgādinot, ka tie nav tikai kokmateriālu avots. Meži ir arī mūsu iespēja nostāties uz ilgtspējīgas attīstības ceļa.

Novērst un likvidēt oglekļa emisijas atmosfērā

Domājot par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, mums jādomā ne tikai par koksni, bet arī par oglekli, tostarp, oglekļa kredītiem. Oglekļa kredīts ir sertifikāts, kas tiek izsniegts zemes īpašniekam, kad tiek iestādīti koki un koksnē tie uzkrāj oglekli. Šobrīd pieaug gan oglekļa kredītu cenas, gan pieprasījums pēc tiem. Tas padara oglekļa kredītus par jaunu uzņēmējdarbības iespēju, taču tajā pašā laikā ir svarīgi atcerēties oglekļa kredītu galveno mērķi – novērst un likvidēt oglekļa emisijas atmosfērā.

Savu ieguldījumu cīņā ar klimata krīzi var ieguldīt gan mežu īpašnieki, gan tiem, kuriem ir, piemēram, lauksaimniecībā neizmantojama zeme, kas vēl nav apmežota. Tā kā šādi projekti kopumā ir gana sarežģīti un prasa būtiskus finansiālus ieguldījumus, vispirms ir svarīgi izvērtēt oglekļa kredītu potenciālu, tāpēc pirmais solis ikvienam, kam ir neapmežota zeme, ir piemērotības analīzes veikšana, lai uzzinātu, vai zeme ir piemērota jauna meža stādīšanai un ir kvalificēta iegūt oglekļa kredītus. Mūsu eksperti veic šādu piemērotības analīzi, izmantojot rīku, kas ņem vērā vairāk nekā 30 dažādus datu slāņus. Tas pārbauda, vai zeme ir piemērota apmežošanai, iesaka piemērotās koku sugas stādīšanai, kā arī prognozē ienākumus no oglekļa kredītiem.

Stādīt mežus ar minimāliem augsnes traucējumiem 

Izvēloties stādīt mežu oglekļa kredītiem, zemes īpašnieki var izvēlēties – uzticēt stādīšanu pakalpojumu sniedzējam vai darīt to paši. Ja zemes īpašniekam ir nepieciešama palīdzība stādīšanā, “Swedbank” ir radījis jaunu atbalsta veidu tieši tiem zemes īpašniekiem, kuri veic saimniecisko darbību, tādejādi veicinot jaunu meža platību rašanos. Aizdevumu iespējams izmantot, lai segtu sākotnējās apmežošanas izmaksas, tostarp stādu iegādi. Ir būtiski, lai zemes īpašnieki jau stādīšanas procesā domātu par oglekļa optimizēšanu. To iespējams paveikt, izmantojot tehniku, kas minimizē augsnes traucējumus, stādot pareizos stādus un rūpējoties par jauno mežu, lai nodrošinātu, ka tas izdzīvo, attīstās un piesaista oglekli.

Pēc stādīšanas nākamais posms ir oglekļa kredītu verifikācija, to iespējams veikt, kad stādi sasnieguši aptuveni piecu gadu vecumu. Tas ir arī aptuvenais laiks, kad zemes īpašnieks gūst pirmos ienākumus. Verifikācija ir nepieciešama, jo galvenie oglekļa kredītu pircēji, piemēram, lielie uzņēmumi vēlas garantiju, ka tas, ko viņi pērk, tiešām ir labvēlīgs planētai. Tā kā pircēji nevar veikt iepriekšēju izpēti par katru projektu atsevišķi, jo tas būtu pārāk laikietilpīgi, šo procesu veic uzraugošās iestādes. Iegādājoties oglekļa kredītu, ko izdevušas šīs iestādes, pircēji var būt pārliecināti, ka šie projekti ir pārbaudīti un ka ir notikusi reāla oglekļa piesaiste. Mūsu eksperti sadarbojas ar oglekļa kredītu verificētājiem, kuri nosaka noteikumus un vadlīnijas attiecībā uz oglekļa kredītu kvalitāti, sekmējot, lai attiecīgā zeme tiktu pievienota oglekļa projektam.

Uzņēmuma “Arbonics” mežsaimniecības eksperts Jānis Ruks

Attēls: ilustratīvs (pexels.com)

TOP Komentāri

avatar