Bērnu tiesību ievērošana – viens no pamatprincipiem veiksmīgākam ārstēšanas procesam

Pat vienkārši lēmumi, kas ietekmē bērnu ikdienu slimnīcā, var būtiski mainīt viņu pieredzi ārstniecības procesā. Nereti, nonākot slimnīcā, bērns ir patiešām sabijies – nepazīstama ir gan vide, gan apkārt notiekošais. Tajā brīdī pat bērni, kuri ikdienā lieliski prot pastāvēt par savu viedokli un tiesībām, var justies ļoti neaizsargāti. Tādēļ ir īpaši svarīgi uzsvērt bērnu tiesības paust savu viedokli, dalīties ar pieredzi ārstniecības procesa laikā, uzdot jautājumus un – saņemt uz tiem atbildes.

“Bērnu viedoklis nereti slimnīcās netiek sadzirdēts, jo, lai noskaidrotu, kāda bijusi pacienta pieredze slimnīcā, ierasti aptaujāti tiek pacientu vecāki. No vienas puses, tas ir saprotami un pareizi, tomēr jau šobrīd mums pieejamie dati no pacientu aptaujām rāda, ka nereti, piemēram, vecāku un pusaudža viedoklis un vēlmes saistībā ar ārstēšanas procesu, ir atšķirīgas. Kā secināja projekta “VoiCEs” partneri, Sant`Annas padziļināto studiju augstskola, slimnīcās nav ilglaicīgu bērnu pieredzes pētījumu, ir tikai kampaņveida pasākumi – fokusgrupas, neregulāri pētījumi. Bet tie nesniedz pietiekamus secinājumus, lai tiešām sistemātiski uzlabotu vidi, kurā arī bērniem ir vienlīdzīgas tiesības un iespējas paust savu viedokli par ārstniecības procesu un, galvenais, arī tikt uzklausītiem,” skaidro Valts Ābols, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs.

Pasaules veselības organizācijas (PVO) bērnu slimnīcu pacientu tiesību standarti, kuros balstītas arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Pacientu tiesību nostādnes, nosaka septiņus bērnu tiesību virzienus. Tai skaitā kvalitatīva veselības aprūpe, kurā ņemts vērā arī bērna kā pacienta viedoklis, vienlīdzība un nediskriminēšana, kā arī tas, lai visiem bērniem būtu pieejamas rotaļas un mācību iespējas. Jānodrošina informētība un līdzdalība veselības aprūpes lēmumu pieņemšanā, veselības pakalpojumiem jātiek sniegtiem drošā, tīrā un visiem bērniem piemērotā vidē, tiesības uz aizsardzību pret visa veida fizisku vai garīgu vardarbību, sāpju mazināšana un paliatīvās aprūpes nodrošināšana bērniem.

Pētījumi citviet pasaulē parāda, ka bērnu tiesību ievērošanai, tai skaitā ļaušanai viņiem būt līdzestīgiem ārstēšanas procesā, kas nereti ir garš un ārkārtīgi grūts visām iesaistītajām pusēm, ir ļoti nozīmīga loma efektīvu rezultātu sasniegšanā. Savukārt bērni, kuri nesaprot, kas ar viņiem notiek, vai nejūt, ka viņi aktīvi piedalās veselības aprūpes situācijās, ir pakļauti bailēm, trauksmei un stresam un, visticamāk, viņi joprojām būs nepietiekami sagatavoti notiekošajiem izmeklējumiem un procedūrām.1 Tādēļ ir svarīgi aktualizēt nepieciešamību bērniem būt iesaistītiem procesā – gan ar skaidrošanu, gan atbildēm uz jautājumiem, padziļinātām sarunām, izmantojot atbilstošus terminus, gan ļaujot piedalīties lēmumu pieņemšanā. Bērni ļoti novērtē, ja viņiem ir iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanā.

“Kā noteikts ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantā, bērniem un pusaudžiem ir jātiek uzklausītiem visos jautājumos, kas viņus skar. UNICEF Itālija lepojas ar iespēju būt par Eiropas projekta “VoiCEs”, pateicoties kuram ar inovatīvu instrumentu palīdzību minētās bērnu un pusaudžu tiesības tiek pārvērstas izmērāmās darbībās. Mēs apzināmies, ka viens no delikātākajiem brīžiem ir hospitalizācija, kura laikā bērnu balsis nereti tiek ignorētas. Tomēr, uzklausot viņu viedokļus un vajadzības, bērniem tiek piešķirta noteicošā loma viņu aprūpē. Projekts “VoiCEs” ir veids, kā padarīt sadzirdētas un novērtētas to meiteņu un zēnu balsis, kuri nereti cieš klusumā,” norāda Karmela Pače, UNICEF Itālija prezidente.

“Hospitalizācija bērna dzīvē ir ļoti jūtīgs brīdis, kas nozīmē, ka ir īpaši svarīgi ieklausīties viņa balsī un ņemt vērā viņa pieredzi. Bērna tieša iesaiste aprūpes kvalitātes novērtēšanā un uzlabošanā ir būtisks solis bērnu tiesību īstenošanā veselības aprūpes kontekstā,” saka Manila Bonciani, “VoiCEs” projekta koordinatore Sant’Annas padziļināto studiju augstskolā.

Ja bērni slimnīcā īsti nezina, kas tieši notiks konkrētās procedūrās, kā viņiem jārīkojas aprūpes situācijās, rodas nenoteiktības sajūta, kas rada trauksmi. Savukārt, piedaloties sarunās ar veselības aprūpes speciālistiem, bērnu pašapziņa pieaug, viņi jūtas atbalstīti, vērtīgi un cienīti kā personības.2

Projekts “VoiCEs” stiprinās bērnu tiesības un iesaisti aprūpes pakalpojumu uzlabošanā. Tā mērķa grupa ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 17 gadiem, un aptauja tiks pielāgota dažādām vecuma grupām. Piemēram, par bērniem, kuri vēl neprot lasīt, anketa būs jāaizpilda vecākam, savukārt lielāki bērni un pusaudži to varēs izdarīt paši. Iegūtie rezultāti tiks analizēti un izmantoti, lai radītu pozitīvāko bērnu pieredzi veselības iestādēs gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Projektā ar savu pieredzi iesaistījusies arī Eiropas Bērnu slimnīcu organizācija, Itālijas Pediatrijas slimnīcu asociācija un Pikera institūts Oksfordā, kas atbalstīs projekta rezultātu paziņošanu Eiropas un vietējā līmenī.

TOP Komentāri

avatar