Bērnu slimnīcā paplašinātas ārstēšanas iespējas mazuļiem ar autiskā spektra traucējumiem

Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnika šajā rudenī uzsākusi jaunu agrīnās intervences pakalpojumu, kas dod iespēju diagnosticēt un efektīvi koriģēt autiskā spektra un citus attīstības traucējumus bērniem līdz trīs gadu vecumam. Pēc attīstības izvērtēšanas katram mazulim, kura vecāku vai ģimenes ārsta aizdomas par iespējamiem attīstības traucējumiem apstiprinās, tiek izstrādāta individuāla rehabilitācijas programma, kuru īsteno multidisciplināra speciālistu komanda.

Līdz trīs gadu vecumam bērnam var noteikt attīstības kavēšanās pazīmes, taču nereti ir gadījumi, kad agrīnā vecuma dēļ rodas grūtības precizēt diagnozi. Jaunajā agrīnās intervences programmā, kas balstīta uz nefarmakoloģisko pieeju, palīdzība tiek sniegta, attīstot un trenējot bērna trūkstošās prasmes un funkcijas, piemēram, veicinot mazuļa psihomotoro attīstību, pašapkalpošanās un komunikācijas prasmes. Līdz ar to bērna dzīves kvalitāte uzlabojas vēl pirms tiek noteikta precīzāka diagnoze. Programmā jau iesaistīti aptuveni 30 bērni līdz trīs gadu vecumam un viņu ģimenes.

Autiskā spektra traucējumi katram cilvēkam, kam tie ir, atšķiras. Autismu mēdz raksturot kā „traucējumu visa mūža garumā, kas ietekmē, kā cilvēks komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt”* “Bērnības autisms ir ar nervu sistēmas attīstību saistīts traucējums, kura cēloņi līdz galam nav zināmi. Zinātniskie pētījumi liecina, ka šie traucējumi lielā mērā, pat līdz 70 %, ir saistīti ar iedzimtiem, tai skaitā ģenētiskajiem faktoriem, kā arī agrīno attīstības posmu – gan kamēr bērns vēl ir mammas vēderā, gan pēc piedzimšanas. Svarīgi ir atpazīt autiskā spektra traucējumus agrīnā vecumā, lai palīdzība būtu iespējami efektīva. Turklāt, lai veicinātu bērnu ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, jānodrošina valsts apmaksāti agrīnās intervences pakalpojumi, neatkarīgi no bērna dzīvesvietas un ģimenes situācijas,” skaidro Ņikita Bezborodovs, Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs.

Bērnu slimnīcas jaunajā agrīnās intervences programmā tiek piedāvātas dažādas psihiatriskās rehabilitācijas metodes: lietišķās uzvedības analīze jeb ABA terapija, kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT), ergoterapija, audiologopēdija, fizioterapija, mūzikas terapija, kā arī uztura speciālista, psihologa, speciālā pedagoga un ārsta konsultācijas. Mazuļa vecākiem speciālisti sniedz informāciju par bērna attīstības vajadzībām un nepieciešamiem atbalsta pasākumiem.

“Agrīnās intervences īstenošanā tiek izmantotas tikai pierādījumos balstītas metodes, rezultāti ir mērķtiecīgi noteikti un izmērāmi. Kad bērns ir nonācis Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikā, tiek izvērtēta viņa attīstība, spējas un prasmes, kas ir pamats individuālas rehabilitācijas programmas izveidei. Agrīnā intervence ir speciālistu komandas darbs, kur liela loma ir arī bērna vecāku iesaistei, tāpēc klīnikā plānots organizēt arī atbalsta grupas vecākiem, kuru bērniem ir autiskā spektra traucējumi. Uzsākot rehabilitāciju līdz trīs gadu vecumam, varam būtiski uzlabot ne tikai bērna dzīves kvalitāti, bet arī atvieglot vecāku ikdienu. Turklāt vecāki var būt mierīgi par to, ka ir izdarīts viss iespējamais, lai bērns turpmāk savu spēju robežās varētu labāk iekļauties sabiedrībā”, atzīst Iluta Vilnīte, Bērnu slimnīcas Agrīnās intervences komandas vadītāja.

Lai trenētu bērnu saskarsmes prasmes, īpaši pievēršot uzmanību tiem bērniem, kuri gatavojas vai ir tikko uzsākuši apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, programmas gaitā mazuļi tiek iesaistīti arī grupu nodarbībās. Ja tas nepieciešams, Bērnu psihiatrijas klīnikas speciālisti sniedz konsultācijas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem, kuri turpinās rūpēties par bērna attīstību viņa dzīvesvietā.

Taču pirmais solis, lai bērna, kuram ir autiskā spektra traucējumi, dzīves kvalitāte būtu iespējami laba, ir ģimenes ārstu un vecāku spēja agrīni pamanīt attīstības traucējumus un meklēt palīdzību. Noderīga informācija vecākiem atrodama Bērnu slimnīcas portālā veselapasaule.lv: https://www.veselapasaule.lv/lv/lasitava/autiska-spektra-traucejumi

“Šobrīd problēmas rada tas, ka lielākā daļa attīstības traucējumu netiek agrīni atpazīti un ārstēti,” uzsver Ņikita Bezborodovs. “Tāpēc Latvijas Universitātes zinātnieki kopā ar Bērnu slimnīcas speciālistiem izstrādā rīkus un metodoloģiju, lai turpmāk ģimenes ārsti, pediatri, kā arī pirmsskolas pedagogi un citi speciālisti spētu agrīni atklāt bērnu attīstības traucējumus. Šis skrīninga veids varētu tikt ieviests aptuveni pēc gada, kad līdz ar Bērnu slimnīcas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra atklāšanu paplašināsies arī iespējas sniegt palīdzību mazuļiem ar autiskā spektra traucējumiem agrīnās intervences programmā.”

Bērnu slimnīca aug stiprāka, gudrāka, draudzīgāka. Bērnu slimnīcā notiek vērienīgi būvniecības un rekonstrukcijas  darbi, tostarp finiša taisnē ir mūsdienīga Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra ēkas būvniecība. Plānots, ka 2023. gadā centrs vērs savas durvis pacientiem, piedāvājot vidi, kas ārstē. Ēkas būvniecība tiek veikta ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda atbalstu EUR 5 961 399,33 apmērā.

Attēls: publicitātes

TOP Komentāri

avatar