Ulda Berķa grāmatas “Mātes svētā asara” atvēršana

Ulda dzeja ir tik patiesa un īsta, kā mājās cepta rupjmaize, kas nav mākslīgi radīta, bet spēcina. Kas smaržo pēc svaiguma, mīlestības un rūpēm. Tu kod tajā maizes rikā un izbaudi ar katru šūniņu tās sastāvdaļas. Un, kad tu esi notiesājis to doniņu, tu esi pabarojis savu dvēseli. Grāmata ir veltījums mātei Latvijai un Mātei – dzīvības devējai.

Māte Latvija, man piedzimt lemts šeit, starp Tavām baltajām ievām un debesīm zilām, kur Baltijas jūra mierīga šalc. Izaugt šeit, starp Tavām staltajām priedēm un avotiem skaidriem, kur latviešu valoda dzīva vēl skan. Dzīvot šeit, starp Tavu silu viršiem un ozolu gatvēm, kur latvju tautas spēku mūžam var smelt. Mīlēt šeit, starp Taviem rudens lietiem un kupenām baltām, vizbuļiem ziliem un kļavlapām sārtām, kur tautas pasakas dzīves gudrību teic. Palikt šeit starp sentēvu soļiem un svētzīmju rakstiem, jo Tu mana māte Latvija. Ar saknēm latvju zemē ieaugusi mana dzeja, un krūtīs latviski pukst mana sirds.

Sarīkojums notika Rīgas centrālajā bibliotēka, pasākumu vadīja Agnese Piļāne par muzikālo fonu gādāja grupa “Divas balsis”. Apsveikuma dziesmu izpildīja Līga Taurēna.

Grāmatu var iegādāties – agnese.ezerroze@inbox.lv vai 24781631

Video: Inga Nestere

TOP Komentāri

avatar