Rīgas pašvaldības skolas saņēmušas vairāk nekā 8000 portatīvo datoru

Lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu skolēnu nevienlīdzību, digitalizācijas projekta* gaitā Rīgas pašvaldības skolu 7.-9. klases saņēmušas vairāk nekā 8000 portatīvo datoru.

“Dators un internets ir tikai instruments, lai mūsu bērni un jaunieši apgūtu digitālās prasmes, kas ir nepieciešamas nākotnē. Šo instrumentu pieejamība ir daļa no iespēju līdztiesības un nabadzības riska mazināšanās. Rīga apzinās savu atbildību nākotnes priekšā un virzās uz digitālo transformāciju ne tikai izglītībā,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Projektu sāka realizēt pagājušajā gadā sadarbojoties Rīgas pašvaldībai un Izglītības un zinātnes ministrijai. 2022. gada pavasarī ministrija ar Latvijas pašvaldībām parakstīja sadarbības līgumus, saskaņā ar kuriem Rīgas pašvaldības skolas no 2022. gada decembra beigām līdz šā gada janvāra vidum saņēma 8162 “Acer Chromebook 314” modeļa portatīvos datorus. Kopā ar datoriem skolām tiek nodrošināta programmatūra.

Projekta kopējais finansējums ir 11,14 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē 85 %, bet valsts budžets -15 %. Rīgas pašvaldība piešķīrusi papildu finansējumu – vairāk nekā 800 000 eiro – projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanai.

Ar pašvaldības līdzfinansējumu Rīgas skolās projektā plānots sasniegt šādus rezultātus:

  • Izstrādāts un īstenots izglītības iestāžu digitalizācijas plāns iegādāto portatīvo datoru efektīvai izmantošanai;
  • Izstrādāts datoru izmantošanas un pārvaldības modelis;
  • Nodrošināts IT infrastruktūras darbības organizatoriskais un tehniskais atbalsts;
  • Nodrošināts metodiskais atbalsts izglītības iestādēm un pedagogiem mērķtiecīgai portatīvo datoru lietošanai;

* Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē” 13.1.2.2. pasākuma “Izglītības iestāžu digitalizācija”projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”.

Foto: unsplash.com

TOP Komentāri

avatar