Rīki attālinātam darbam, kas palīdz uzturēt cilvēcīgas attiecības

Viena no attālināta darba galvenajām priekšrocībām ir iespēja piesaistīt kvalificētus speciālistus neatkarīgi no viņu atrašanās vietas. Ņemot vērā, ka ciešas saskarsmes ar darbiniekiem, strādājot attālināti, ir mazāk, nākas meklēt risinājumus, kā nezaudēt darba kvalitāti un komandas garu. Starptautiskās personālvadības platformas Deel eksperti apkopojuši ieteikumus, kā uzturēt saliedētības sajūtu un labas attiecības, attālināti strādājot ar starptautiskām komandām.

Kā ziņo Ekonomikas ministrija, atsaucoties uz Eurostat pētījumu, līdz Covid-19 pandēmijai Latvijā attālināti strādāja vien 4,8 % no kopējā nodarbināto skaita vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Savukārt pērn jau pēc pandēmijas veiktajā SKDS pētījumā atklāts, ka 82% strādājošo iedzīvotāju darba devējs ļauj strādāt attālināti.

“Līdz ar pandēmiju darba paradumi visā pasaulē ir mainījušies. Kā rāda Deel novērojumi, tendence pieņemt darbiniekus attālināti visā pasaulē turpina augt, un šo iespēju arvien biežāk izmanto arī uzņēmumi un darba meklētāji Latvijā. Tiesa, līdz ar daudzajiem ieguvumiem – iespēju pieņemt labākos speciālistus bez teritoriāliem ierobežojumiem, atrast savu sapņu darbu jebkur pasaulē, nemainot dzīvesvietu, organizēt savu darba laiku, līdzsvarojot darba un privāto dzīvi utt. – tas nes līdzi savus izaicinājumus. Kā saglabāt komandas garu un iedzīvināt uzņēmuma kultūru virtuāli? Taču patiesībā tas neprasa lielu piepūli, tikai nedaudz radošuma un gudru mūsdienu tehnoloģiju lietojumu,” saka Līna Lāsa (Liina Laas), Deel paplašināšanās vadītāja Centrāleiropā un Austrumeiropā.

Sadarbības un socializēšanās rīki

Saziņai aci pret aci ir nozīmīga loma piederības sajūtas radīšanā. Strādājot attālināti, komandas var tikties videokonferencēs, lai veicinātu virtuālu mijiedarbību un palīdzētu darbiniekiem justies mazāk izolētiem. Turklāt neverbālā komunikācija, piemēram, ķermeņa valoda un sejas izteiksme, veicina labāku izpratni un iesaistīšanos.

Tāpat ir ļoti svarīgi izveidot kanālus ar darbu nesaistītām sarunām, jo tas rosina dalīties personīgajās interesēs, stiprinot neformālu saikni. Piemēram, kāpēc gan neizveidot kanālu diskusijām un ieteikumiem par videospēlēm vai filmām? Bet varbūt ir vērts rīkot iknedēļas foto izaicinājumu, viens otram sniedzot vizuālu ieskatu savā pasaulē? Neatsverams palīgs būs tādi populārākie saziņas rīki kā Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, GoToMeeting, BlueJeans Virtual Meetings, Slack, Basecamp, Gather.

Darbs pārceļas uz mākoņpakalpojumiem

Izmantojot sadarbības rīkus Figma, Google Docs, Canva, GitHub, Wiki, attālināti strādājošie darbinieki var pievienot komentārus, atsauksmes un ieteikumus par dokumentiem un paust atzinību par paveiktajiem uzdevumiem. Motivējiet veselīgas attiecības starp komandas locekļiem, mudinot viņus atstāt atsauksmes un uzslavējot par labi padarītu darbu! Progresa izcelšana un konstruktīva atgriezeniskā saite palīdz veidot labas attiecības un veicināt darba kvalitāti.

Sadzīvisku tematu apspriešana

Lai gan neformālu un draudzīgu saziņu var iekļaut videokonferenču un sadarbības rīkos, vēl noderīgāks var izrādīties kāds īpašs sociālās saziņas rīks. Piemēram, Deel virtuālā kafijas pauzes rīks ir lielisks ar darbu nesaistīts saziņas kanāls, kas aktīvi veicina darbinieku mijiedarbību. Šādi rīki var būt jautrs veids, kā atpūsties no darba un mudināt komandas uz vēl ciešāku saziņu.

Regulāras pārrunas ar darbiniekiem

Laika atvēlēšana personīgai sarunai palīdz saskaņot mērķus, risināt problēmas un veicināt piederības sajūtu, neskatoties uz fizisku attālumu. Atkarībā no darba vides to var organizēt vairākos veidos. Piemēram, ieplānojiet regulāras individuālas un komandas tikšanās, pārrunājiet gan ar darbu saistītos jaunumus, gan darbinieku personīgo labklājību, paudiet atbalstu un atbildīgumu par darbinieka labbūtību, stipriniet savstarpējo saziņu ar atklātu sarunu un aktīvu klausīšanos.

Virtuālas komandas saliedēšanās aktivitātes

Virtuālās komandas saliedēšanas aktivitātes veicina draudzības attiecības, uzlabo kopējo gaisotni un rada iespējas komandas locekļiem veidot attiecības un piesaisti uzņēmumam jautrā un relaksējošā vidē. Izmēģiniet kādu no populārākajām aktivitātēm: tiešsaistes spēles, virtuālo bēgšanas spēļu istabu vai tematiskus pasākumus, stipriniet komandas darbu, problēmu risināšanu un biedriskumu, izmantojot mīklas un izaicinājumus, vai radiet kopīgas atmiņas, rosinot ar darbu nesaistītu sarunu vakarus.

Foto: publicitātes

TOP Komentāri

avatar