Rīgā turpina pilnveidot un optimizēt izglītības iestāžu tīklu

Lai nodrošinātu kvalitatīvas pamatizglītības pieejamību galvaspilsētas apkaimēs, attīstītu skolu mācību vides modernizēšanu un veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu vidusskolās, atbilstoši rīcības plānam par Rīgas skolu tīkla pilnveidošanu, plānots pilnveidot un optimizēt izglītības iestāžu tīklu.

Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas galvenais uzdevums ir nodrošināt pamatizglītības pieejamību apkaimēs un vidusskolu tīkla sakārtošanu, nodrošinot labas pārvaldības pārnesi, izglītības iestāžu ēku saglabāšanu un atjaunošanu, un mūsdienīgas, iekļaujošas mācību vides veidošanu tajās.

Vispārizglītojošo skolu tīkla sakārtošana

Atbilstoši rīcības plānam “Rīgas pilsētas skolu tīkla pilnveidošanai 2022-2024”, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācība procesa īstenošanu un konkurētspējīgu pedagogu darba samaksu, ceturtdien, 15. februārī, Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti atbalstīja izmaiņas vairāku izglītības iestāžu darbībā ar šā gada 1.septembri. 

Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola tiks pievienota un izglītības programmu īstenošana nodota Rīgas 86. vidusskolai, Rīgas Austrumu pamatskola tiks pievienota un izglītības programmu īstenošana nodota Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai, Rīgas Baltmuižas pamatskola tiks pievienota un izglītības programmu īstenošana nodota Rīgas Iļģuciema pamatskolai, Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola tiks pievienota un izglītības programmu īstenošana nodota Rīgas 93. vidusskolai. 

Savukārt, ņemot vērā iepriekšējos gados pieņemtos lēmumus par 10. klases neatvēršanu, 2024. un 2025. gadā tiks mainīts iestādes tips un nosaukums septiņām vidusskolām.

Vienlaikus, izvērtējot izglītības iestāžu ilgtspēju vai attīstības iespējas, kā arī Izglītības un Zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu par ilgtspējīgas izglītības ekosistēmas un efektīvu finansēšanas modeli “Programma skolā” un tur noteiktos kritērijus finansējuma saņemšanai, Izglītības, kultūras un sporta departaments turpina darbu Rīgas pašvaldības skolu tīkla pilnveidošanas pasākumu organizēšanā. 

Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla sakārtošana 

Pilnveidojot pašvaldības izglītības iestāžu tīklu, plānots no šā gada 1. septembra dibināt jaunu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Auseklītis” Mežciema ielā 41, Rīgā, pārņemot Bērnu un jauniešu centra “IK Auseklis” pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” pirmsskolas izglītības programmu īstenošana tiks nodota Rīgas Daugavas pamatskolai.

Gala lēmums par izglītības iestāžu tīkla optimizāciju tiks pieņemts Rīgas domes sēdē.

Foto: canva.com

TOP Komentāri

avatar