Eksperte: 50% no sapņu biznesa veido komunikācija

Informācijas sabiedrības laikmetā komunikācijai ir īpaši nozīmīga loma. Bieži vien tieši tas, kā mēs pasniedzam informāciju, atstāj vislielāko iespaidu uz rezultātu – gan mūsu individuālajos sasniegumos, gan uzņēmuma vai kāda projekta attīstībā. Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas virziena prodekāne Daina Einberga norāda, ka komunikācijas nozīmi uzņēmuma attīstībā nevajag novērtēt par zemu. Bieži vien daudzas labas biznesa idejas un projektus neizdodas realizēt tieši dēļ neprasmīgas komunikācijas.

Ar ideju un tirgus izpēti vien nepietiek

Visi labi zina, ka sava sapņu auguma iegūšanai nepietiek vien ar pamācošu video skatīšanos Youtube, ir nepieciešami treniņi, kā arī sabalansēta un pārdomāta diēta. Tieši tāpat ir arī ar sapņu biznesa izveidi – visa pamatā, protams, ir laba un pārdomāta ideja kopā ar tirgus izpēti, aprēķiniem un citiem plāniem, tomēr 50% no izdošanās veido tieši komunikācija – kā spēsim pasniegt savu ideju, lai piesaistītu investorus, sadarbības partnerus, klientus u.tml.

Komunicēt īpaši, atšķirīgi vai pārkliegt pūli

Komunikācijas prasmes ir būtiskas ne tikai komunikācijas nozares cilvēkiem, vienlīdz svarīgas tās ir arī pedagogiem, jauniešiem un, protams, uzņēmējiem, kuriem jāprezentē ne tikai sevi, bet arī savu ideju. Mēs dzīvojam informācijas sabiedrībā, būtībā peldam milzīgā informācijas jūrā un ikvienam uzņēmējam ir jāuzdod jautājums – kā komunicēt tā, lai mani sadzirdētu? Esot lielā pūlī, ir divas iespējas – mēģināt pārkliegt citus vai pasniegt sevi īpaši un atšķirīgi. Runājot par citu pārkliegšanu, jāņem vērā, ka globālajā tirgū uzņēmumi darbojas kopā ar milzīgām, starptautiskām kompānijām ar vairāku desmitu gadu pieredzi un milzīgu finansējumu, tāpēc tas ne vienmēr būs iespējams. Daudzi mazie uzņēmumi neturpina savu darbību, jo izmēģina šo pūļa pārkliegšanas stratēģiju un cieš neveiksmi. Tātad – jāizvēlas otrais variants – komunicēt īpaši, atšķirīgi, izceļot sevi no pūļa. Un to jāprot darīt efektīvi!

Arī sociālie tīkli ir jāmācās

Sociālo mediju uzvaras gājiens komunikācijas jomā vienlaikus atvieglo un apgrūtina komunikāciju. No vienas puses – sasniegt potenciālo mērķauditoriju kļūst vieglāk, ātrāk un lētāk, no otras puses – šie instrumenti ir pieejami visiem. Sociālie mediji var būt lielisks uzņēmuma komunikācijas rīks pie nosacījuma, ja tie tiek lietoti ar izpratni un zināšanām. Tāpēc, lai cik neparasti tas kādam neizklausītos, arī komunikācija sociālajos tīklos ir jāmācās. Tas, ka kāds ikdienā pavada daudz laika Facebook vai bieži publicē bildes Instagram, automātiski nenozīmē veiksmīgas pārdošanas un idejas attīstīšanas iespējas. Tie ir instrumenti, kuros apvienoti visdažādākie algoritmi. Un, lai gan sākotnēji sociālie tīkli un to piedāvātās iespējas var šķist sarežģīta joma, gūstot pirmo izpratni, viss šķitīs daudz vienkāršāk.

Nav iespējami rezultāti bez to mērīšanas

Veidojot komunikāciju sociālajos tīklos, ikvienam uzņēmējam der atcerēties, ka būtiski ir ne tikai pārdot ideju, bet arī izvērtēt dažādu aktivitāšu rezultātus, gan veiksmīgo, gan ne tik veiksmīgo, salīdzinot to ar prognozēto u.tml. Tas palīdzēs izvairīties no kļūdām nākotnē, aizvien uzlabojot komunikāciju. Tie, kas to nedara, jau šobrīd ir zaudētājos.

Labam pārdevējam neiztikt bez komunikācijas prasmēm

Patiesībā profesionālas komunikācijas rezultāts ir pārdot idejas, preces vai pakalpojumus tā, lai, raugoties no malas, nebūtu saprotams, ka mērķis ir pārdošana. Attiecīgi kļūst skaidrs, ka labam pārdevējam neiztikt bez komunikācijas prasmēm. Un, tā kā uzņēmuma idejas pārdot ne vien pārdevēji, bet arī pats uzņēmuma vadītājs, biroja administrators, ārējo sakaru nodaļa utt., tad arī viņiem ir būtiskas komunikācijas prasmes.

Risinājums ir pielāgošanās

Neļaujiet, lai neveiksmīga komunikācija kļūtu par klupšanas akmeni jūsu ideju un uzņēmējdarbības attīstībai. Pilnveidojot savas prasmes, būs iespējams pielāgoties dažādām auditorijām un veiksmīgāk izklāstīt savu ideju. Nākotnes prognozes salīdzinoši skaidri iezīmē, ka dzīvās jeb tiešās komunikācijas loma pakāpeniski turpinās samazināties. Tas vienkārši ir jāpieņem! Un ieguvēji būs tie uzņēmumi, kuri spēs ātrāk pielāgoties šīm tendencēm. Jau šobrīd, analizējot jauniešu komunikācijas veidus, redzams, ka viņi izvairās no zvanīšanas, tā vietā dodot priekšroku e-pastam, WhatApp vai komunikācijai sociālajos tīklos. Neviens uzņēmums nepiespiedīs klientu zvanīt un uzdot jautājumus, ja viņa paradumos nav šāda komunikācijas veida. Risinājums ir pielāgošanās, pilnveidojot savu komunikāciju sociālajos tīklos, izstrādājot pārdomātu mājaslapu vai izmantojot kādu no citiem risinājumiem, kas guvuši popularitāti, piemēram, čatbotus u.tml.

Darīt pašam vai piesaistīt ekspertus

Mūsdienās, kad liela daļa mazo un vidējo uzņēmēju Latvijā ir cilvēki – orķestri, kuri paši vienlaikus ir gan uzņēmumu īpašnieki, gan vadītāji, gan pārdošanas, personāla atlases, mārketinga un citu jomu vadītāji, es aicinātu nopietni pārdomāt, cik daudz var paveikt paša spēkiem un ko – uzticēt profesionāļiem. Mazajiem uzņēmumiem, lielākoties, var pietikt ar vadītāju, kurš regulāri attīstīta un pilnveido savas komunikācijas prasmes un zināšanas, tomēr, ja nākotnē ir plānots pāriet citā līmenī un augt, tad agri vai vēlu būs jāpiesaista arī komunikācijas profesionāļi.

Autore: Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas virziena prodekāne Daina Einberga

TOP Komentāri

avatar