Pieteikt bērnus Rīgas pašvaldības pirmsskolās varēs portālā www.latvija.lv

Ceturtdien, 31. martā, attālinātā formātā notika Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizēts vebinārs, kurā informēja par gaidāmajām izmaiņām bērnu reģistrēšanā Rīgas pašvaldības pirmsskolās.

Tā kā e-pakalpojums “Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā” būs pieejams portālā www.latvija.lv, Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra Izglītības un kultūras nozaru IKT vadītājs Valentīns Žemaitis vebināra pirmajā daļā sniedza teorētisku un praktisku ieskatu par pakalpojuma platformas maiņu un reģistrēšanos elektroniskajā sistēmā, kur bērna likumiskajiem pārstāvjiem, tāpat kā vecākiem, būs tiesības elektroniski reģistrēt bērnu rindā, veikt izmaiņas vai atcelt pieteikumus.

Šāds lēmums pieņemts, pildot ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināto “Pakalpojumu vides pilnveides plānu 2020.-2023. gadam”. Valsts reģionālās attīstības aģentūra turpmāk nodrošinās attiecīgā e-pakalpojuma pieejamību visās Latvijas pašvaldībās. Rīgas pašvaldība vienotajai platformai pievienosies 2022. gada 1. aprīlī.

Vienlaikus tiks saglabāta iespēja pieteikumus iesniegt klātienē, dodoties uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru vai Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu, kur atbildīgo nozaru darbinieki reģistrēs pieteikumus elektroniskajā datubāzē. Tāpat arī spēkā būs nosacījums iesniegt ne vairāk kā trīs pieteikumus vienlaicīgi.

Vebināra otrajā daļā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pirmsskolu nodaļas vadītāja Iveta Nagla stāstīja par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”, vienlaikus informējot par pašvaldības pirmsskolu darbu vasaras periodā, kā arī to, ka jaunu grupu komplektēšana katru gadu notiek no 1. maija līdz 31. augustam, tāpēc bērnu vecāki ir aicināti pārbaudīt savos pieteikumos norādītās elektroniskā pasta adreses, kā arī izvērtēt, vai visi reģistrētie pieteikumi joprojām ir aktuāli.

No 2022. gada 1. aprīļa reģistrācijas rīkā tiks atcelta atzīme “nevēlos saņemt uzaicinājumu”, līdz ar to vecākiem, kuri pieteikumos ir veikuši attiecīgo atzīmi, laukā “uzsākšanas datums” būs jānorāda vēlamais datums, tādejādi paužot vēlmi, ka bērns netiek iekļauts pretendentu sarakstā, kamēr nepienāk norādītais datums.

Atgādinām, ka ik gadu pavasarī tiek veikta vecāku aptauja par nepieciešamību un laiku bērnam nodrošināt pirmsskolas pakalpojumu vasarā, turklāt šajā periodā pirmsskolas pakalpojuma sniegšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 stundām, veidojot dežūrgupas rīta un pēcpusdienas cēlienam. Iestādes atvaļinājuma laikā bērniem tiek piedāvāta vieta iespējami tuvākajā pirmsskolā. To koordinē Rīgas pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāji.

Vebināru ikviens interesents varēja vērot tiešraidē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Facebook kontā, kur pēc tā norises ir pieejams arī ieraksts. Tiešsaistes vebināra ieraksts tiks nosūtīts visām Rīgas pašvaldības pirmsskolām un publicēts Rīgas pašvaldības komunikācijas kanālos.

Rīgas domes Komunikācijas pārvalde

Foto:canva.com

TOP Komentāri

avatar