Pašvaldība atgādina, ka no 1. septembra mainās atbalsts izglītojamo ēdināšanai

Rīgas pašvaldība atgādina, ka no šī gada 1. septembra mainīsies atbalsts izglītojamo ēdināšanas līdzfinansējumam – galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tas tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

2023. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus (arī valsts un privātu izglītības iestāžu izglītojamos). 

Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem. Izmaiņas attiecas arī uz apliecības “Latvijas Goda ģimene” īpašniekiem. Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu tikai tiem bērniem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādēs un ir deklarēti Rīgā. 

Maksimālās ēdināšanas izmaksas skolās, kas iekļauj vienu maltīti – pusdienas – sastāda 3,09 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir 1,47 eiro, pārējo sedz vecāks. Savukārt ēdināšanas izmaksas pirmsskolās, kas ietver trīs maltītes – brokastis, pusdienas un launagu –  ir 4,30 eiro,  pašvaldības līdzfinansējums ir 2,15 eiro. 

Savukārt 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un  pašvaldības budžeta. Attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, par ēdināšanu kā līdz šim nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.

Foto: pexels.com

TOP Komentāri

avatar