Niedru festivāls atgriežas Randu pļavās

Dabas aizsardzības pārvalde 17. februārī plkst. 11.00 rīko jau piekto Niedru skulptūru festivālu. Radošais, izzinošais pasākums, kas gadiem pulcējis skulptūru veidotājus un skatītājus, šogad atkal atgriezīsies Salacgrīvas dabas liegumā “Randu pļavas”. Pasākumā piedalīties aicināts ikviens interesents, apvienojot līdz sešu cilvēku lielu komandu (neieskaitot bērnus). Komandu pieteikumi tiek gaidīti līdz 14. februārim, zvanot pa tālruni 26329412 vai rakstot e-pastu inta.soma@dab.gov.lv.

Niedru vākšanai un skulptūru veidošanai komandām tiks dotas četras stundas. Festivālā piedalīties aicināti ne tikai skulptūru veidotāji, bet arī tie, kas vēlas vērot tapšanas procesu un izveidotās skulptūras. Pēc pasākuma skulptūras paliks Randu pļavās un priecēs dabas tūristus.  

“Dabas liegumu “Randu pļavas” izveidoja pirms 60 gadiem ar mērķi aizsargāt piejūras pļavas un tajās atrodamās retās augu sugas. Visu gadu teritorijā esošais mitrums veicina niedru audžu lielu izplatību. Tās jāpļauj, pretējā gadījumā izzudīs maz palikušie bioloģiski vērtīgie zālāji un  putnu ligzdošanai labvēlīgie apstākļi. Tādējādi festivāla dalībnieki, paši nemanot, ne tikai pavadīs aktīvi laiku svaigā gaisā, bet arī iepazīs piekrastes niedrāju biotopu, sniegs būtisku ieguldījumu biotopu atjaunošanā, kā arī gādās par jumstiņu gladiolu, citu ziedaugu, kā arī kukaiņu un putnu sastopamību šajā vietā. Jo no niedrēm atbrīvotajā telpā tie varēs veidot savas kaimiņattiecības un arī konkurenci par labāko mājvietu, maltītes, ligzdošanas un slēpņa vietu,” teic Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centra vadītāja Inta Soma.

Dalībniekiem ieteicams apdomāt skulptūras veidolu laikus. Vēl labāk ir veidot skices, kā arī pārdomāt un sagādāt nepieciešamos palīglīdzekļus skulptūras konstruēšanai. Piemēram, auklu niedru sasiešanai, šķēres, knaibles, koka kastes, klūgas utt. Tāpat darba procesā aicinām lietot aizsargbrilles acu saudzēšanai, dabai un laikapstākļiem piemērotu apģērbu, tostarp vairākus cimdu pārus, un mitrumizturīgus apavus. Lieti noderēs arī silta tēja, kafija pašu līdzpaņemtajos termosos. 

Arī šis festivāls ir viens no 19 Dabas aizsardzības pārvaldes organizētajiem Mitrāju mēneša pasākumiem, kas visdažādākajos veidos iepazīstina ar Latvijas mitrājiem. Līdz ar to katrs var izvēlēties sev ērtāko pasākuma veidu un norises vietu, jo pasākumi notiks līdz pat 25. februārim. Ar plašāku Mitrāja mēneša pasākumu programmu var iepazīties vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā Notikumu kalendārs

Mitrājus kvalitāti būtiski pazemina neilgtspējīga lauksaimniecības prakse, kas ir galvenais mitrāju zuduma cēlonis nosusināšanas un aizbēršanas dēļ. Daudzi mitrāji, īpaši pilsētu tuvumā esošie, ir pārlieku piesārņoti. Tādēļ šīgada Pasaules mitrāju dienas moto ir “Mitrāju un cilvēku labklājība”, akcentējot mitrāju nodrošinātos ekosistēmu pakalpojumus mūsu dzīves labklājībai, kā arī cilvēku atbildību un nepieciešamo rīcību mitrāju kvalitātes uzlabošanai. Un šogad Niedru skulptūru festivāla dalībnieki ir arī daļa no globāla mēroga kustības, kas nodrošina mitrāju saglabāšanu arī nākotnē. 

Mitrāji ir teritorijas, kurās pastāvīgi vai periodiski uzkrājas ūdens. Tie ir purvi, upes, ezeri, strauti, palieņu pļavas, mitri un pārplūstoši meži, jūras piekraste, upju deltas, arī cilvēku veidotas ūdenstilpnes. Tie ir ļoti nozīmīgi gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, gan cilvēka dzīvē. Tie nodrošina ūdens attīrīšanu, mazina klimata pārmaiņas, uzkrāj oglekli, kā arī ir mājvieta dažādu sugu augiem un dzīvniekiem. 

Par tradīciju kļuvušais Niedru skulptūru festivāls aizsākās 2018. gadā ar niedru novākšanu un māksliniecisku izklaidi. Līdz šim tas norisinājies Sedas purvā, Randu pļavās un pērn arī Ķemeru Nacionālā parka Kaņiera ezera krastā. Festivāls apmeklētājiem sniedz arī iespēju izvingrināt visas muskuļu grupas, jo, veidojot skulptūras, nepieciešams nest, siet un mērīt. 

Festivāla veiksmīgai īstenošanai nepieciešama ledus sega norises vietā, tādēļ nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā festivāls var tikt atcelts. Aicinām sekot līdzi ziņu aktualitātēm pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv un sociālajos tīklos Facebook, X (Twitter) un Instagram. Pasākums notiek sadarbībā ar Limbažu novada domi. 

TOP Komentāri

avatar